رویداد و ورزش

این آخر هفته ممکن برای کسانی‌که علاقمند شرکت در کارنوال هستند، متنوع‌ و رنگین‌تر از آخر هفته‌های گذشته باشد. در این آخر هفته کارنوال فرهنگ‌ها در ساعات و نواحی مختلف برلین برگزار می‌شود. اگر علاقمند شرکت در کارنوال فرهنگ‌ها...