رویداد و ورزش

تابستان امروز رسما تمام می‌شود و به روزهای خاکستری و ابری برلین نزدیک می‌شویم. توصیه‌های ما برای این آخر هفته خاکستری و بی‌آفتاب برلین: جشنواره بادبادک‌های عظیم‌الجثه هوا کردن بادبادک هرچند تفریحی کودکانه به نظر می‌رسد، اما در جشنواره...