جامعه

راهی به سوی تحصیل و کسب وکار

شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۹

فروغ حسین‌پور آلمانی ایرانی‌تبار ۴۶ ساله از ۳۲ سال به این‌سو در برلین زندگی می‌کند. خانم حسین‌پور از ماه اگست سال ۲۰۱۶ منحیث مشاور امور آموزشی در دفتر کبرا KOBRA(هماهنگی،شغل و آموزش و کار) کار می‌نماید. فروغ حسین‌پور می‌گوید...