جامعه

هفته‌هاست که جنگل هامباخر (Hambacher Wald) و خانه‌های درختی‌اش در غرب آلمان در سرتییتر خبرهای رسانه‌های آلمانی رژه می‌روند. روز چهارشنبه نیز خبر مرگ خبرنگاری به دنبال سقوط از یک پل معلق بار دیگر تصاویر خانه‌های درختی در جنگل...

جامعه

شکل دادن آینده با تنوع

سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

امروز کنفرانسی دو روزه در برلین با هدف ادغام پناهجویان در جامعه، آسیب‌شناسی موانع در راه ادغام در جامعه و مشکلاتی که پناهجویان اخراجی...