معتز إنجيلا


معتز انجیلا به عنوان روزنامه نگار تلویزیونی در سوریه، مصر و ترکیه فعالیت داشته و از مدت چهار سال به این سو همراه باخانواده‌اش در شهر هامبورگ زندگی می کند. وی پس از اتمام یک دوره آموزشی در مدرسه رسانه‌ای هامبورگ، دوره کارآموزی خود را در انجمن مطبوعات پروتستان در شمال آلمان به پایان رسانید. او اکنون به همکاری بخش مرکزی رسانه‌های کلیسای شمالی، به کار گماشته شده تا با سپری کردن بخش بزرگ وقت کاری خود به عنوان سردبیر، با وبسایت خبری امل هامبورگ همکاری کند.

19 articles