یولیا گرلاخ

یولیا گرلاخ یکی از بنیان‌گزاران پروژه امل، برلین! است.او از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ به عنوان خبرنگار مقیم، در زمینه مسائل جهان عرب در رسانه‌‌های آلمانی گزارش می‌داد و پیش از آن نیز به عنوان دبیرheute Journal در کانال ZDF فعالیت می‌کرد. تاکنون از او چندین کتاب در مورداسلام در آلمان و بهار عربی منشر شده است. او با ufuq.de نیز همکاری می‌کند.

193 articles