Asmaa Yousuf

أسماء يوسف

اسما یوسف در اسکندریه به دنیا آمده و مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینه حقوق بشر اخذ کرده است. او به عنوان مربی در کارگاه‌های مختلفی با مضمون حقوق زنان و دموکراسی شرکت داشته و متون تحلیلی متعددی در حوزه سیاست نگاشته است.

114 articles