درباره امل، برلین!

روز خود را با امل برلین آغاز کنید: مهم‌ترین اخبار روز را می‌توانید به زبان‌های فارسی و عربی در وبسایت ما بخوانید. امل برلین مدام با جدیدترین اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات مختلف در مورد مهم‌ترین اخبار و تحولات برلین و آلمان به روز می‌شود. تحریریه‌ ما از روزنامه‌نگارانی از سوریه، افغانستان و ایران تشکیل شده که تازه‌ترین رویدادهای محلی پراهمیت را برای فارسی زبانان و عرب زبانانِ برلین دست‌چین و گزارش می‌کنند.