Foto: Heike Lyding/epd
27/06/2024

بازرسان گمرک نسبت به شکاف‌های امنیتی هشدار می‌دهند

مقدار کوکائین کشف شده به طور مداوم در حال افزایش است – و با آن این خطر وجود دارد که مجرمان سعی کنند مواد مخدر را با زور اسلحه پس بگیرند. بر اساس تحقیقات NDR و WDR، بازرسان گمرک شاهد یک وضعیت تهدید فزاینده هستند. مقامات بلژیکی هشدار دادند که گروهی از جنایتکاران فرانسوی در حال برنامه ریزی برای حمله مسلحانه به انباری در هامبورگ هستند. هدف این باند بازپس گیری ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین کشف شده است. فقط چند روز قبل، مأموران گمرک هامبورگ ۴۸۰ کیلوگرم کوکائین را در یک کانتینر حمل و نقل کشف کرده بودند.اینها سناریوهایی هستند که بازرسان گمرک سالهاست درباره آنها هشدار می‌دهند: میزان کوکائین کشف شده در آلمان سال به سال در حال افزایش است و همراه با آن این خطر وجود دارد که مجرمان سعی کنند از نیروی مسلح برای بازیابی مواد مخدر ذخیره شده توسط دولت استفاده کنند. روز چهارشنبه، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) نیز گزارش وضعیت جدید جرایم مرتبط با مواد مخدر را ارائه کرد. بر این اساس، مقادیر کوکائین کشف شده در دو سال گذشته دو برابر شده است – به حدود ۴۳ تن در سال ۲۰۲۳.

گمرک فاقد تجهیزات خوب است

بر اساس تحقیقات NDR و WDR، ظاهراً بازرسان گمرک برای مقابله با این وضعیت خطرناک تجهیزات کافی ندارند. بر این اساس، بازرسان گمرک در هامبورگ و برمرهاون سال‌ها از شکاف‌های امنیتی شکایت دارند. در حال حاضر تنها تعداد کمی از پرسنل گمرک مسلسل حمل می‌کنند. بازرسان گمرک که اغلب در زمان کشف مقادیر زیادی کوکائین در محل حاضر می‌شوند، فقط اسلحه‌های دستی حمل می‌کنند.  در جریان بررسی‌ها مشخص شد که گمرک توسط باندهای مواد مخدر و ظاهراً با هدف کشف کوکائین جاسوسی می‌شد. در این نامه، اداره تحقیقات گمرک هامبورگ خواستار تسلیحات بهتر، خودروهای زرهی، تجهیزات فنی بهبودیافته و جلیقه‌های محافظ بیشتر شده است که بتواند در برابر آتش مسلسل‌ها نیز مقاومت کند.

تمایل مجرمان به استفاده از خشونت به طور قابل توجهی افزایش می یابد و حملات به گمرک برای بازگرداندن مقادیر ضبط شده قابل انتظار است. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال که بر مقامات گمرکی نظارت دارد، در اواسط ژوئن اعلام کرد که تسلیحات و تجهیزات فنی باندهای مواد مخدر به طور فزاینده ای نسبت به گمرک برتر می‌شود.

مواد مخدر اغلب تنها پس از سال‌ها از بین می‌روند

ارزش فروش خیابانی مواد مخدر ظبط شده به حدود ۲.۶ میلیارد یورو می‌رسد.. این بزرگترین کشف کوکائین در اروپا تا به امروز است. اداره پلیس جنایی ایالت بادن-وورتمبرگ (LKA) و مقامات گمرکی سال گذشته به دنبال نکاتی از کلمبیا مقدار زیادی مواد مخدر را ردیابی کردند. در حال حاضر هفت نفر دستگیر شده اند.

طبق اطلاعات NDR و WDR، مقادیر زیادی کوکائین با ارزش بازار سیاه بسیار زیاد در حال حاضر در انبارهای شمال آلمان ذخیره می‌شود. ظاهراً کوکائین فقط با سیستم های هشدار محافظت می‌شود. در هامبورگ و برمن، هنوز تجهیزات حفاظتی کافی برای تحقیقات گمرکی وجود ندارد، هیچ وسیله نقلیه زرهی و دستگاه کافی برای شناسایی ردیاب های GPS وجود ندارد، نه اداره کل گمرک (GZD) و نه وزارت دارایی فدرال نمی خواستند در مورد آن اظهار نظر کنند.

منبع: تاگس شاو

Foto: Heike Lyding/epd