Photo by Kevin Bückert on Unsplash
18/03/2024

دیگر مزایایی برای پناهجویان رد شده وجود ندارد!؟

سارا واگنکنشت، بنیانگذار حزب، مدت‌هاست که خواستار اتخاذ خط سخت‌تر در سیاست پناهندگان شده است. اکنون او در حال ارائه یک پیشنهاد گسترده است. که بر اساس آن پناهجویان رد شده دیگر نباید پولی دریافت کنند. این پیشنهادی است که پشتیبانی حزب CSU به دنبال آن است.

واگنکنشت به خبرگزاری آلمان در برلین گفت: سارا واگنکنشت، نماینده بوندستاگ، خواستار تشدید شدید سیاست آلمان در مورد پناهندگان است: پناهجویان رد شده بدون وضعیت حمایتی دیگر نباید مزایای نقدی دریافت کنند. این واقعیت که دولت پس از رد شدن به پرداخت همان مزایا ادامه می دهد، نمی تواند برای مالیات دهندگان توجیه شود.

سارا واگنکنشت: از هر سه پناهجو در اروپا یک نفر به آلمان می‌آید

رئیس حزب، سارا واگنکنشت گفت که از هر سه پناهجو در اروپا یک نفر به آلمان می‌آید به این دلیل است که «در واقع فرقی نمی‌کند که شما مستحق حمایت هستید یا خیر».

اکثریت پناهجویان امسال وضعیت حمایتی دریافت نکردند. Wagenknecht گفت: «اما هر کسی که به ما می‌رسد می‌تواند با خیال راحت تصور کند که می‌تواند به طور دائم بماند و مزایایی دریافت کند، حتی بدون “وضعیت حفاظتی”. هیچ کشور اتحادیه اروپا مانند آلمان به طور دائم چنین مزایای بالایی به پناهجویان رد شده پرداخت نمی کند.

بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف)، ۵۴۷۰۵ درخواست پناهندگی در ژانویه و فوریه تصمیم گیری شد. «نرخ حفاظت کلی» حدود ۴۵ درصد بود.  با این حال، پناهجویان رد شده این امکان را دارند که اقدامات قانونی را انجام دهند، که ممکن است سال ها طول بکشد.

ایده Wagenknecht از سوی CSU حمایت می شود!

ابتکار Wagenknecht بسیار فراتر از بحث در مورد کارت پرداخت است که مزایای تحت قانون مزایای پناهجویان را به پرداخت بدون نقد تبدیل می کند. با این حال، دادگاه قانون اساسی فدرال در چندین حکم محدودیت های شدیدی را برای کاهش مزایای پناهجویان تعیین کرده است. در اوایل سال ۲۰۱۲، قضات قانون اساسی معتقد بودند که طبق ماده ۲۰ قانون اساسی، یک حق اساسی برای تضمین حداقل سطح معیشتی انسانی وجود دارد. اصول راهنمای این حکم در آن زمان می‌گوید: «اتباع آلمانی و خارجی که در جمهوری فدرال آلمان اقامت دارند به طور مساوی از این حق اساسی برخوردارند».

امل برلین!