Foto: epd/Friedrich Stark
21/09/2023

نتیجه یک تحقیق: افراد بیشتری در آلمان دارای نگرش‌های افراطی راستگرایانه هستند

بر اساس یک تحفییق، افراد بیشتری در آلمان دارای نگرش‌های افراطی راستگرایانه هستند و میلیون‌ها نفر حتی خواهان دیکتاتوری هستند.  این نتیجه یک تحقیق جدید است که توسط محققان دانشگاه بیله‌فلد به نمایندگی از بنیاد فریدریش ایبرت-ایبرت وابسته به SPD انجام شده است. بر این اساس، از هر دوازده نفر در آلمان، یک نفر دارای جهان بینی راست افراطی است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، شش درصد از افراد مورد بررسی حتی از “دیکتاتوری با یک حزب قوی و یک رهبر” حمایت می‌کنند. 

به گفته بنیاد فردریش ایبرت، نتایج نشان می‌دهد که در پس زمینه بحران‌ها و درگیری‌های مختلف، بخش بزرگ‌تری از جامعه از ارزش‌ها، هنجارها و اصول اساسی دموکراتیک فاصله می‌گیرد.

نتایج در یک نگاه:

ناسیونالیسم:

۱۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، آلمان را برتر از سایر کشورها می‌دانند و خواستار سیاستی هستند که باید “قدرت و اعتباری را که شایسته آن کشور است” بدهد.

تئوری‌های توطئه:

۳۸ درصد، به طور قابل توجهی بیشتر از مردم در زمان همه‌گیری کرونا، به تئوری‌های توطئه اعتقاد دارند. حدود ۳۲ درصد از مردم بر این عقیده اند که رسانه‌ها و سیاست «در هم تنیده اند».

تمایل به استفاده از خشونت:

۱۷ درصد گفته اند که “اگر دیگران نفوذ خود را بر ما گسترش دهند” خشونت را تایید می کنند.

یهودستیزی:

۱۶.۵ درصد با این جمله موافقند که یهودیان سعی می‌کنند از گذشته ناسیونال سوسیالیسم سوء استفاده کنند. ۱۹ درصد دیگر تا حدی موافق هستند. بیش از یک نفر از هر ده نفر فکر می‌کنند «بیشتر» یا «کلاً» که «تأثیر یهودیان خیلی زیاد است» و حدود هشت درصد بر این عقیده هستند که «آنها واقعاً با ما سازگار نیستند».

همجنس گرا هراسی و ترنس هراسی:

۱۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند بوسیدن همجنس گرایان را در ملاء عام «نفرت انگیز» می دانند.

در این تحقیق، با ۲۰۲۷ نفر از افراد ۱۸ تا ۹۴ ساله که در آلمان زندگی می‌کنند از طریق تلفن مصاحبه شده است. بر اساس نتایج، نویسندگان این تحقیق”تغییر واضح به راست” را مشاهده می‌کنند.

Foto: epd/