Foto: epd/Rolf Zoellner
14/09/2023

حزب آلترناتیف برای آلمان “AfD” در براندنبورگ برای اولین بار در نظرسنجی ها پیشتاز است

یک سال قبل از انتخابات ایالتی، AfD برای اولین بار از همه احزاب دیگر در براندنبورگ جلوتر است و به اوج جدیدی رسیده است. اگر انتخابات ایالتی یکشنبه آینده برگزار شود، این حزب ۳۲ درصد آرا را به دست می‌آورد. این بالاترین رقم نظرسنجی برای این حزب در براندنبورگ است.

۵۷ درصد از ائتلاف کنیا ناراضی هستندا

احزاب حاکم در ائتلاف کنیا (رنگ پرچم‌های احزاب در ائتلاف حاکم در براندنبورگ) در همین مدت تقریباً همه ضرر کردند. SPD، بیست درصد (۲-)، CDU، هجده درصد (-۵) و سبزها ۸ درصد (-۱) را به دست خواهند آورد. چپ نیز با ۸ درصد (+۱) و BVB/رای دهندگان آزاد با ۶ درصد (+۱) در پارلمان ایالتی نماینده خواهند داشت. براساس آخرین نظرسنجی ۵۷ درصد از پاسخ دهندگان از دولت ایالتی ناراضی هستند. در حال حاظر ۵۱ درصد از کار سیاسی دیتمار ویدکه SPD ، نخست وزیر براندنبورگ راضی هستند. در زمان آخرین انتخابات ایالتی چهار سال پیش، رضایت از او ۵۵ درصد و در طول همه گیری کرونا در نوامبر ۲۰۲۰، ۶۷ درصد بود.

همچنان، اکثریت ۵۸ درصد از افراد مورد بررسی بر این عقیده اند که AfD به اندازه کافی از مواضع افراطی راست فاصله نمی‌گیرد. در انتخابات ایالتی ۲۰۱۹، ۷۷ درصد این نگرش را داشتند.

در این نظرسنجی، برای بسیاری از ساکنان براندنبورگ (۲۷ درصد)، بحث در مورد قانون گرمایش و سیاست انرژی موضوعی بود که بیشتر مایه نگرانی آنها بود. ۱۹ درصد از افراد مورد بررسی عمدتا نگران مهاجرت و پناهندگان، ۱۴ درصد در مورد جنگ در اوکراین و ۱۳ درصد نگران تورم و افزایش قیمت ها هستند. تغییر اقلیم و حفاظت از محیط زیست برای یازده درصد مهم بود. موضوع آموزش و مدارس در حال حاضر مهمترین موضوع برای تنها پنج درصد از افراد مورد بررسی است. در این نظرسنجی، ۱۱۶۰ رای دهنده واجد شرایط در براندنبورگ از ۸ تا ۱۱ سپتامبر مورد بررسی قرار گرفتند.

Foto: epd/