احمد آریوبی، هنرپیشه سینمای افغانستان، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنر و سینما در افغانستان، به دلیل شرایط پیچیده، تصمیم به مهاجرت به آلمان گرفت.

28/08/2023

“نگاهی به زندگی و هنر احمد آریوبی: هنرپیشه سینما افغانستانی”

احمد آریوبی، هنرپیشه سینمای افغانستان، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنر و سینما در افغانستان، به دلیل شرایط پیچیده، تصمیم به مهاجرت به آلمان گرفت.