Bild von veggiewombat auf Pixabay
11/08/2023

نقش صلیب شکسته ۳۰ متری، روی چمن‌های آلمان!

نقش صلیب شکسته ۳۰ متری، که توسط افراد ناشناسی روی محوطه سبز وسیعی حک شده، باعث شوک بزرگی در آلمان شد. نقش “سواستیکا” که نام دیگر صلیب شکسته است، علامت مخصوص نازی های آلمان است. نئونازی های آلمان هم از همین نماد استفاده می کنند و با تکیه بر ارزش های نژاد آلمانی، مخالف سرسخت مهاجرین هستند. سخنگوی ستاد پلیس در روستوک گفت که در طول سالیان خدمت خود به پلیس هرگز به چنین صلیب شکسته بزرگی برخورد نکرده است.

براساس این گزارش در خبرگزاری مگزین، در بندر ماهیگیری روستوک، افراد ناشناس نقش یک صلیب شکسته بزرگ را در چمنی که آزادانه برای همگان در دسترس بود، ایجاد کردند. پلیس روز چهارشنبه گفت که اندازه آن تقریبا ۳۰ در ۳۰ متر است.

همچنین در شورین، یک صلیب شکسته ۱۰ در ۱۵ سانتی متری روی «نیمکت حقوق بشر» در Plattenpark با رنگ سفید، نقاشی شده بود. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه، وزیر داخلی ایالت مکلنبورگ وسترن پومرانیا (SPD) گفت که چنین اقداماتی “به شدت نفرت انگیز و همچنین ضد قانون اساسی” است.

نماد “صلیب شکسته” در آلمان غیرقانونی است!

او گفت: «هرکسی که از سواستیکا (صلیب شکسته) استفاده می‌کند، علیه کرامت انسانی و تمام حقوق اساسی ما که در قانون ذکر شده است اقدام کرده است. علاوه بر این، قربانیان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را به شیوه‌ای زننده مورد تمسخر قرار داده است.»

سخنگوی ستاد پلیس در روستوک گفت که در طول سالیان خدمت خود به پلیس هرگز به چنین صلیب شکسته بزرگی برخورد نکرده است! بر اساس این بیانیه، وزیر کشور اشپیگل ادامه داد: «در کشور ما، سواستیکا (صلیب شکسته) به طور جدایی ناپذیر با ناسیونال سوسیالیسم پیوند خورده است. این به بدترین جنایات علیه بشریتی مرتبط است که تاکنون از خاک آلمان سرچشمه گرفته است.»

تاکنون هیچ سرنخی از چگونگی ایجاد این نمادها وجود ندارد!

بر اساس اظهارات خود، پلیس در مورد نماد بزرگ در منطقه آزادانه در روستوک در روز سه شنبه و در مورد نماد در Schwerin در روز چهارشنبه مطلع شد. در این بیانیه آمده است: بلافاصله نماد صلیب شکسته‌ها از میان برداشته شدند. سواستیکا (صلیب شکسته) در آلمان مجازات شدید به همراه دارد. از همین رو، پلیس به دنبال شاهدانی است که بتوانند اطلاعاتی در مورد این دو واقعیت ارائه دهند. از افرادی که در مکان‌های ذکر شده مشاهداتی انجام داده‌اند درخواست می‌شود که با پلیس تماس بگیرند.

امل برلین!