Photo by CDC on Unsplash
31/07/2023

مدارس آلمان برای کودکان مهاجران آماده نیستند

همراه با موج مهاجرتی، دانش آموزان بیشتری به مدارس آلمان وارد می‌شوند. در واقع تقریباً یک پنجم دانش آموزان در آلمان سابقه مهاجرت دارند. اما آنطور که گزارش آموزش و پرورش نشان می‌دهد مدارس آلمان به سختی برای این امر آماده هستند. چراکه، بسیاری از کودکان دبستانی از خانه‌های غیر آلمانی زبان نیاز به پشتیبانی برای آموزش زبان آلمانی دارند.

Fabian Schefcik از (موسسه بادن-وورتمبرگ برای تجزیه و تحلیل آموزشی) IBBW گفت که مشکلات زبان در ابتدای دبستان جدید نیست، اما مسئله‌ای بسیار مهم است. او گفت: «حدود یک سوم کودکانی که در مدارس ابتدایی ما تحصیل می‌کنند، نیاز به آموزش زبان دارند. این نسبت در سال‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است و همچنین تأثیر عمده‌ای بر موفقیت‌های تحصیلی بعدی دارد.»

بر این اساس، بیش از ۷۰ درصد از کودکان خانواده‌هایی که در آنها آلمانی صحبت نمی‌شود، در ابتدای دبستان نیاز به حمایت زبانی دارند. علاوه بر این، حدود نیمی از فرزندان این خانواده‌ها در کلاس سوم ابتدایی به حداقل استانداردهای خواندن، نوشتن و حساب نمی‌رسند.

تقریباً یک پنجم دانش آموزان در آلمان سابقه مهاجرت دارند!

همانطور که گزارش آموزش و پرورش نشان می‌دهد، نسبت کودکان با تجربه مهاجرت در مراکز مهدکودک نسبت به سال ۲۰۱۱ با سه واحد درصد افزایش به ۳۷ درصد رسیده است. البته این در همه مناطق یکسان نیست. مناطق شهری Pforzheim و Heilbronn هر کدام با ۶۳ درصد بالاترین نسبت کودکان با سابقه مهاجرت را در مراکز مهدکودک ثبت کردند. کمترین نسبت در مناطق روستایی مانند Ravensburg، Emmendingen و Biberach، هر کدام با ۲۷ درصد مشاهده شد.

دانش آموزان بیشتر، معلمان کمتر

کارشناسان تصور می‌کنند که تعداد دانش آموزان در بادن-وورتمبرگ در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. تا سال تحصیلی ۲۰۳۲/۲۰۳۳، افزایش حدود ۱۰ درصدی به ۱.۲۰۶ میلیون دانش آموز، امری قابل انتظار خواهد بود. همچنین احتمال افزایش دانش آموزان در مدارس ابتدایی، بالا خواهد بود. این در حالی است که در ده سال گذشته، تعداد دانش آموزان در مدارس آلمان کاهش یافته است. با این حال پیش بینی دقیق در حال حاضر بسیار دشوار است. راینر وولف از اداره آمار ایالتی گفت: «ارقام جمعیت می‌تواند به سرعت در نتیجه جابجایی‌های مهاجرتی تغییر کند.»

Photo by CDC on Unsplash

امل برلین