Foto: epd/R.Baecker
29/06/2023

نتیجه یک پژوهش در شرق آلمان: “خارجی‌ها فقط برای استفاده از وضعیت رفاهی ما به اینجا می‌آیند”

 این مطالعه‌ در مورد نگرش‌های سیاسی و نشان دهنده سطح پایین اعتماد به دموکراسی در میان بسیاری از مردم در شرق آلمان است. به ویژه AfD می‌تواند از این موضوع سود ببرد. شک و تردید در مورد چگونگی عملکرد دموکراسی هنوز در شرق آلمان مشهود است. این نتیجه یک مطالعه جدید توسط مؤسسه Else Frenkel Brunswik در دانشگاه لایپزیگ در مورد “پویایی اقتدارگرا و نارضایتی از دموکراسی” است. بر این اساس، حتی نیمی از پاسخ دهندگان از وضعیت نظام سیاسی راضی نبودند. دو سوم حتی فکر می‌کردند که دخالت در سیاست بی معنی است. از سوی دیگر، اشتیاق به جمهوری دموکراتیک آلمان وجود دارد که بین دو سوم افراد مورد بررسی، مشترک است. حدود یک ربع خود را در زمره بازندگان به حساب آوردند. اولیور دکر، رهبر این مطالعه و روانشناس اجتماعی، گفت: “با نگاهی به گذشته، پاسخ دهندگان از زندگی خود در جمهوری دموکراتیک آلمان بسیار راضی بودند”.

خارجی ها فقط برای استفاده از وضعیت رفاهی ما به اینجا می آیند

محققان همچنین نگرش‌ها را نسبت به حمایت از دیکتاتوری، یهودی ستیزی، بیگانه هراسی و شوونیسم – یعنی شکل افراطی میهن پرستی یا ناسیونالیسم مورد بررسی قرار دادند. اینها نیز نسبتاً بالا هستند. تقریباً ۷۰ درصد به طور کامل یا تا حدی با این جمله موافق بودند که “خارجی ها فقط برای استفاده از وضعیت رفاهی ما به اینجا می آیند”.

توضیحی برای قدرت AfD

AfD نقش ویژه ای در این میان ایفاء می‌کند و می‌تواند “از این فضا برای سیاست‌های راست افراطی خود استفاده کند”. با این حال حزب خودش این حالات را تولید نمی‌کند. به عبارت دیگر، آنها بدون AfD نیز حضور دارند – و همچنین در درجه بندی در میان حامیان احزاب دیگر یافت می‌شوند. بین ۵ تا ۲۲ درصد از سبزها، چپ، SPD، CDU و FDP در شرق نماینده بیگانه هراسی یا شوونیسم بودند. با این حال، این نگرش ها در میان حامیان AfD غالب است: محققان حدود ۵۰ درصد را برای شوونیسم و ​​کمی کمتر از ۶۰ درصد را برای بیگانه هراسی اندازه گرفتند. بر این اساس، AfD همچنین موفق می‌شود بیش از یک سوم افراد دارای جهان بینی راست افراطی بسته را جذب کند.
این بزرگترین مطالعه در نوع خود تا به امروز است.علاوه بر دانشگاه لایپزیگ، تعداد زیادی از دانشگاه‌های دیگر نیز در آن شرکت داشتند. ۳۵۴۶ در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. این نظرسنجی در تابستان ۲۰۲۲ انجام شد. در آن زمان، AfD هنوز به اوج نظرسنجی فعلی خود نرسیده بود.

Foto: epd/