استاد رامین دربارهٔ عید قربان و چالش‌های مهاجرت در آلمان می‌گوید.

28/06/2023

گفت‌وگوی دوستانه با رامین ساقی زاده، رباب‌نواز افغان

استاد رامین دربارهٔ عید قربان و چالش‌های مهاجرت در آلمان می‌گوید.