آموزش از راه دور «تحفه ای برای دختران در افغانستان»
بانوی اهل افغانستان که از مدتی به این سو در آلمان زندگی می‌کند در تلاش است تا برای دختران افغان محروم از درس و تعلیم، زمینه آموزش را فراهم کند. او که مدیریت مکتب (آنلاین هرات) را نیز به عهده دارد با شماری از همکارانش این برنامه را بگونه مشترک به پیش می‌برند.

26/06/2023

آموزش از راه دور «تحفه ای برای دختران در افغانستان»

آموزش از راه دور «تحفه ای برای دختران در افغانستان» بانوی اهل افغانستان که از مدتی به این سو در آلمان زندگی می‌کند در تلاش است تا برای دختران افغان محروم از درس و تعلیم، زمینه آموزش را فراهم کند. او که مدیریت مکتب (آنلاین هرات) را نیز به عهده دارد با شماری از همکارانش… Read more »