Photo by Valery Tenevoy on Unsplash
23/06/2023

پناهجوی بیمار پاکستانی، در بیمارستان دستگیر و از کشور اخراج شد!

یک پناهجوی پاکستانی بیمار در واقع یک قرار ملاقات با دکتر معالج خود داشت. اما در مرکز درمانی، توسط پلیس غافلگیر شد و از کشور اخراج شد.

شورای پناهندگان ایالت ساکسون از عمل اخراج این پناهجو انتقاد کرده است. شورای پناهندگان در درسدن روز پنجشنبه اعلام کرد، یک پاکستانی که از سال ۲۰۱۵ در زاکسن زندگی می کند، هنگام مراجعه به دکتر در هویرسوردا توسط پلیس غافلگیر شد و به کشور خود اخراج شد. گفته می‌شود که او قبلاً درخواستی برای تمدید اقامت در ژانویه ارائه کرده است. با این حال، این مرد هیچ اطلاعیه یا جوابی برای این درخواست خود دریافت نکرده بود.

شورای پناهندگان معتقد است که دستورالعمل دولت ایالتی در مورد عمل اخراج این فرد نادیده گرفته شده است. به همین دلیل اعتماد به مقامات ساکسونی از بین خواهد رفت.

فرانک ریشتر، نماینده حزب سوسیال دموکرات، گفت: «در محلی که این پناهجو در آنجا زندگی کرده است، ترس و خشم وجود دارد. مردم اکنون از مراجعه به بخش بهداشت می‌ترسند!»

گفته می شود که این مرد نه مجرم بوده و نه مخالف ادغام بوده است. در ماه فوریه او حتی مدرک B۱ در زبان آلمانی را دریافت کرد. همچنین گفته می‌شود که او برای کمک در پذیرش پناهندگان اوکراینی در هویرسوردا داوطلب شده بود. از آنجایی که او از سال ۲۰۱۵ در آلمان زندگی می کرد، درخواست تمدید اقامت در آلمان داده بود.

این یک رسوایی است!

دیو اشمیتکه از شورای پناهندگان ساکسون انتقاد کرد: «حتی اگر درخواست اقامت این فرد توسط مقامات مهاجرت رد شده بود، حداقل باید یک تصمیم صادر می شد. این مرد تا لحظه آخر بی خبر بود که آیا اجازه ماندن دارد یا نه»

این در حالی است که مقامات از این وضعیت نامطمئن استفاده کردند تا این فرد بیمار را با دروغ فریفته و – فقط برای اخراج – به بخش بهداشت بکشانند.

گفته می‌شود این مرد همچنین در روشن شدن هویتش مشارکت داشته است. به نظر می‌رسد که او در سال ۲۰۱۸ شناسنامه پاکستانی خود را به مقامات آلمانی ارائه کرده و اخیراً تلاش کرده تا از سفارت پاسپورت بگیرد. اشمیتکه انتقاد کرد: «اگر مسئولینی که قرار است سلامت مردم را تضمین کنند، به بهانه‌ای آنها را به دکتر بکشانند و بعد اخراج کنند، این یک رسوایی و انحراف در وظایف واقعی آنهاست. در موارد شدید، این بدان معناست که از این پس افراد کمتری با وجود اینکه نیاز فوری به درمان دارند، به کادر پزشکی مراجعه خواهند کرد.»

امل برلین!

Photo by Valery Tenevoy on Unsplash

*عکس تزئینی است.