Photo by Jon Tyson on Unsplash
19/06/2023

دولت با آسان‌سازی مهاجرت کارگران ماهر موافقت می‌کند

ائتلاف چراغ راهنمایی با تغییراتی در قانون موافقت کرده است تا مهاجرت کارگران ماهر را آسان‌تر کند. برای اولین بار، به پناهجویان باید این شانس داده شود که در صورت داشتن پیشنهاد کاری، در این پروسه بمانند. اما این گروه به صورت محدود تعریف شده است. با این حال می تواند شانس مناسبی برای بسیاری از پناهجویان در آلمان باشد.

قانون “مهاجرت کارگران ماهر” در حال رای گیری در بوندستاگ است. روز دوشنبه، فراکسیون SPD، سبزها و FDP تغییرات جزئی را ارائه کردند که شرکای ائتلاف چراغ راهنمایی در چند روز گذشته با آن موافقت کردند. همانطور که رهبران گروه های پارلمانی کاتیا ماست (SPD) و ایرنه میهالیچ (سبزها) و یوهانس ووگل رهبر گروه پارلمانی FPD در برلین اعلام کردند، اکنون قرار است در کوتاه مدت این هفته برای بررسی نهایی در پارلمان راه اندازی شود. این تغییرات، برای اولین بار، امکان تغییر مسیر برای پناهجویان را شامل می‌شود، اما فقط برای یک گروه محدود.

این قانون برای پناهجویان به چه معناست؟

این به این معنی است که افرادی که حق پناهندگی در آلمان را ندارند در صورت یافتن کار می‌توانند بمانند. این فرصت اکنون باید برای همه کسانی باشد که در آخرین مهلت ۲۹ مارچ سال جاری در روند پناهندگی بودند. اساساً موارد زیر در مورد آنها صدق می‌کند: اگر آنها شرایط قانون جدید مهاجرت ماهر را داشته باشند، در صورت یافتن شغل می‌توانند بمانند. این یک فرصت بیش از هر چیز برای افرادی است که وضعیت پناهندگی دریافت نمی کنند. پناهندگان به رسمیت شناخته شده در حال حاضر این فرصت را دارند که به سر کار بروند.

کارت فرصت برای خارجی‌های غیر اتحادیه اروپا

بر اساس آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، تا ۳۱ مارس حدود ۱۶۳,۰۰۰ پروسه پناهندگی در حال بررسی بود. نسبت افرادی که وضعیت حمایت دریافت می‌کنند در حال حاضر ۵۱ درصد است.

با اصلاحیه قانون مهاجرت ماهر، که ائتلاف بزرگ در زمان صدراعظم آنگلا مرکل (CDU) تصویب کرده بود، ائتلاف چراغ راهنمایی می‌خواهد مهاجرت کارگران ماهر را بسیار آسان کند.

در آینده، اتباع خارجی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌توانند با یک “کارت شانس” بر اساس یک سیستم امتیازدهی برای جستجوی کار به آلمان بیایند. متخصصان با صلاحیت و تجربه حرفه‌ای می‌توانند بدون نیاز به شناسایی صلاحیت‌های آنها از قبل توسط آلمان بیایند. برای خارجیانی که مدرک تحصیلی آنها توسط آلمان به رسمیت شناخته شده است، موانع، مانند حداقل حقوق تعیین شده، کاهش می یابد.

امل برلین!