Photo by Farid Ershad on Unsplash
02/06/2023

برنامه جدید دولت: پذیرش ۱۰۰۰ نفر ماهانه از افغانستان

برنامه پذیرش افغان ها «به زودی» از سر گرفته می‌شود! به گفته دولت، برنامه پذیرش تعلیق شده برای افغان‌هایی که به ویژه در معرض خطر هستند قرار است «به زودی» از سر گرفته شود. برنامه‌ریزی شده است که هر ماه ۱۰۰۰ نفر از افراد آسیب پذیر تحت خطر به آلمان بیایند.

از طریق برنامه جدید پذیرش فدرال باید به افغان‌های در معرض خطر اجازه ورود به موقع به آلمان داده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه فدرال روز چهارشنبه در برلین گفت که اقدامات امنیتی جدید باید کارساز باشد. اما این اتفاق “به زودی” انجام پذیر خواهد بود. هنگامی که این برنامه دوباره شروع شود، همه چیز برای آوردن افراد آسیب دیده به آلمان “در اسرع وقت” انجام خواهد شد.

برنامه پذیرش فدرال، که اکتبر گذشته راه اندازی شد، در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به حالت تعلیق درآمد. تا آن زمان هیچ کس در جریان این رویه به جمهوری فدرال آلمان نیامده بود.

برنامه پذیرش فدرال برای افغان‌های آسیب پذیر تحت انتقاد

به گزارش خبرگزاری  NDR Info دستکم ۱۴۰۸۰ نفر تحت خطر جدی، در افغانستان با وجود پذیرش، ماه هاست که در انتظار سفر به آلمان هستند. ۱۴۸۰ نفر از آنها در پاکستان و ایران و اکثریت قریب به اتفاق آنها در افغانستان هستند. برنامه پذیرش فدرال از زمان راه‌اندازی مورد انتقاد قرار گرفته است. این تعلیق همچنین با انتقاد فعالان حقوق بشر مواجه شد.

پذیرش ۱۰۰۰ نفر از افغانستان در هر ماه 

برنامه ریزی شده است که هر ماه ۱۰۰۰ نفر از افراد آسیب پذیر تحت شرایط ویژه به آلمان بیایند. به طور خاص، این برنامه در مورد محافظت از افرادی است که در افغانستان به دلیل تعهدشان به حقوق بشر یا کارشان در قوه قضائیه، سیاست یا رسانه‌ها در خطر هستند. این برنامه تا سپتامبر ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است.

دولت فدرال تا کنون هیچ تعهدی برای افغان‌های در معرض خطر نداده است

علاوه بر برنامه پذیرش فدرال، به اصطلاح رویه کارکنان محلی نیز وجود دارد. علاوه بر این، افرادی که قبل از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان برای نیروهای مسلح آلمان، وزارت خارجه فدرال یا سازمان‌های توسعه‌ای کار می‌کردند، می‌توانند برای آلمان روادید دریافت کنند.

امل برلین