کارناوال فرهنگ ها یکی از محبوب ترین جشنواره های خیابانی در پایتخت آلمان است، که از سال 1995 به طور سنتی در برلین جشن گرفته می شود، و سال به سال برلینی ها و بازدیدکنندگان زیادی را به منطقه ای کروزبرگ می کشاند.
30/05/2023

بزرگترین جشنواره خیابانی در برلین

کارناوال فرهنگ ها یکی از محبوب ترین جشنواره های خیابانی در پایتخت آلمان است، که از سال 1995 به طور سنتی در برلین جشن گرفته می شود، و سال به سال برلینی ها و بازدیدکنندگان زیادی را به منطقه ای کروزبرگ می کشاند.