رویداد «برای ایران» روز چهارشنبه ۱۹ آوریل در همبستگی با مردم ایران در سینما پاساژه‌ی برلین برگزار شد. در این رویداد، چندبرنامه‌ی فرهنگی مانند فیلم، رقص، ترانه، آواز، رپ و سخنرانی اجرا شدند.

23/04/2023

«برای ایران»؛ رویدادی در همبستگی با ایرانیان در برلین

رویداد «برای ایران» روز چهارشنبه ۱۹ آوریل در همبستگی با مردم ایران در سینما پاساژه‌ی برلین برگزار شد. در این رویداد، چندبرنامه‌ی فرهنگی مانند فیلم، رقص، ترانه، آواز، رپ و سخنرانی اجرا شدند.