Photo by Adam Wilson on Unsplash
17/03/2023

می‌گویند “هیچ انگیزه سیاسی برای آتش زدن خانه پناهندگان وجود ندارد!”

حمله آتش‌سوزی به محل اقامت پناهندگان در گروس استرومکندورف در اکتبر ۲۰۲۲ باعث وحشت بسیاری از پناهجویان شد. نمادهای نازی در مجاورت محل جنایت کشف شد. با این حال در دادستانی، اعلام شده است “انگیزه سیاسی احتمالی برای این عمل اکنون نقشی ندارد!”

پنج ماه پس از حمله آتش‌سوزی به اقامتگاه پناهجویان در گروس استرومکندورف در نزدیکی ویسمار، دفتر دادستان عمومی شورین اتهاماتی را علیه عامل آتش‌زای ادعایی مطرح کرده است. همانطور که این مقام روز پنجشنبه اعلام کرد، این مرد ۳۲ ساله در ۵ پرونده دیگر به آتش سوزی جدی و آتش زدن متهم است. این پرونده که پاییز گذشته در سرتاسر خبرهای سراسری خبرساز شد، قرار است در دادگاه کیفری بزرگ دادگاه منطقه ای شورین بررسی شود. تاکنون، تاریخی برای آن تعیین نشده است.

این مرد چند هفته پس از آتش سوزی در هتل گروس استرومکندورف که پناهجویان اوکراینی را در خود جای داده بود، دستگیر شد. این  ساختمان، با فضایی برای ۱۵۰ نفر در شب ۲۰ اکتبر تا حد زیادی در آتش سوخت. در زمان جنایت، ۱۴ اوکراینی هنوز در آنجا زندگی می‌کردند. آنها و سه کارمند از صلیب سرخ آلمان توانستند بدون آسیب از ساختمان خارج شوند. مقامات خسارت وارده به اموال را ده‌ها میلیون عنوان کردند.

دادستان: شواهدی دال بر انگیزه سیاسی وجود ندارد

به گفته دادستان، این مرد که در زمان آتش سوزی یکی از اعضای آتش نشانی داوطلب بود، مسئول چندین آتش سوزی در منطقه است. او از اواسط نوامبر در بازداشت به سر می‌برد. وی در زمان دستگیری منکر این جنایت شد و از آن زمان تاکنون اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

از آنجایی که نمادهای نازی در مجاورت محل اسکان پناهندگان کمی قبل از آتش سوزی ظاهر شد، گمانه زنی‌های اولیه در مورد انگیزه افراطی وجود داشت. اما این ظن تایید نشد. تحقیقات هیچ مدرکی دال بر یک اقدام با انگیزه سیاسی پیدا نکرد. دفتر دادستانی می‌گوید: «ارتباط با یک صلیب شکسته که قبل از وقوع جرم به تابلوی ورودی اقامتگاه متصل شده بود، قابل اثبات نیست.»

حداقل پنج آتش سوزی دیگر

گفته می‌شود که حداقل پنج آتش سوزی دیگر که بین ماه مه تا سپتامبر ۲۰۲۲ در منطقه رخ داده است، منتسب به متهم است که سابقه کیفری مربوطه ندارد. بر اساس قانون جزا، مجازات حبس حداقل یک سال برای آتش سوزی شدید در نظر گرفته شده است. حداکثر مجازات ده سال است.

امل برلین