ایرانیان مقیم برلین روز شنبه ۱۱ مارس در اعتراض به مسموم کردن دانش‌آموزان در ایران جلوی دروازه برندنبورگ تجمع کردند.
این اعتراض به دعوت خانواده‌های پرواز PS752 صورت گرفت. گزارش تصویری این تجمع را این‌جا ببینید.

12/03/2023

تجمع ایرانیان برلین در اعتراض به مسموم کردن دانش‌آموزان

ایرانیان مقیم برلین روز شنبه ۱۱ مارس در اعتراض به مسموم کردن دانش‌آموزان در ایران جلوی دروازه برندنبورگ تجمع کردند. این اعتراض به دعوت خانواده‌های پرواز PS752 صورت گرفت. گزارش تصویری این تجمع را این‌جا ببینید.