پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ تعداد قابل توجهی از پناهجویان به سمت پایتخت آلمان سرازیر شوند. به همین دلیل برلین فرودگاه اسبق تگل را برای اسکان پناهجویان جدید در نظر گرفته است.
19/01/2023

ایجاد مکان های جدید برای پناهجویان در تگل برلین

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ تعداد قابل توجهی از پناهجویان به سمت پایتخت آلمان سرازیر شوند. به همین دلیل برلین فرودگاه اسبق تگل را برای اسکان پناهجویان جدید در نظر گرفته است. #پناهندگان #برلین #berlin