به ادامه تظاهرات افغان های مقیم خارج در محکوم کردن حملات انتحاری در افغانستان بخصوص هدف قرار دادن هزاره ها، امروز نیز شماری از پناهندگان افغان در برلین تجمع کردند.

10/10/2022

تظاهرات در برلین بر عایه نسل کشی هزاره ها

به ادامه تظاهرات افغان های مقیم خارج در محکوم کردن حملات انتحاری در افغانستان بخصوص هدف قرار دادن هزاره ها، امروز نیز شماری از پناهندگان افغان در برلین تجمع کردند.