Foto: Jalal Hussaini
19. سپتامبر 2022

سازمان “یار” ده‌ساله شد

  1. ده سال قبل زمانی که ایده‌ای ایجاد یک سازمان برای پناهندگان افغانستان بوجود آمد. اعضای موسس یار می‌خواستند که برای این افراد برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ارائه کند و پلی باشد برای انطباق پذیری در جامعه آلمان و این موضوع در آن زمان یکی از اولویت‌های مهم سازمان یار تعریف شده بود. خانم سور اسرافیل مسئوول روابط عمومی سازمان یار با ابراز این مطلب می‌گوید که :” سازمان “یار” هر ساله برنامه‌های که در همسویی با اساسنامه یار باشد در دستور کار خود قرار می‌دهد و برای اجرای برنامه‌ها از بودجه دولتی در آلمان استفاده می‌کند.” او می‌افزاید که سنای برلین، منطقه “میته” برلین، لیشتنبرگ و کمیسر دولت فدرال در امور ادغام پناهندگان و مهاجرت از این نهاد حمایت مالی می‌کنند.

از او می‌پرسم که مهم‌ترین وظیفه نهاد “یار چه است؟

پاسخ: حمایت از پناهندگان افغان در برلین و فراتر از آن، ادغام با جامعه آلمان، حفظ فرهنگ شان و حمایت از حقوق آن‌ها به عنوان پناهنده.

نهاد یار تاکنون چه اقداماتی را برای انتقال افغان‌های در معرض خطر انجام داده است؟

او می‌گوید که :” YAAR از زمان سقوط کابل در ماه اگوست سال ۲۰۲۱ از تخلیه سریع و غیر بروکراتیک افغان‌های در معرض خطر به آلمان حمایت کرده است. سازمان یار در گفتگوی مداوم با وزارت‌خانه های آلمان برای یافتن راه حل است و فراتر از این گفتگوها متاسفانه سازمان یار نتوانسته اقدامی دیگری انجام دهد.

آیا این سازمان در زمینه کاریابی برای پناهندگان و یا مشوره‌دهی اقداماتی انجام داده است؟

: “بلی، سازمان یار پروژه‌های را برای حمایت از پناهندگان افغان برای یافتن شغل، از جمله کمپاین‌های اطلاعاتی، نوشتن درخواست‌ها و مشوره‌دهی راه‌اندازی کرده است.” خانم سوراسرافیل می‌افزاید که YAAR در گفتگو و همکاری مستمر با سایر نهادها در برلین، آلمان و اتحادیه اروپا برای احقاق حقوق پناهندگان افغان است. همچنان این سازمان در زمینه ظرفیت‌سازی به انجمن‌های جدید افغان‌ها مشوره می‌دهد.

نورالله رحمانی

Foto: Jalal Hussaini