Lukasz Radziejewski on Unsplash
02/09/2022

چگونه برای ۳۰۰ یورو کمک هزینه دولت اقدام کنم؟

نرخ ثابت انرژی ۳۰۰ یورو در ماه سپتامبر پرداخت می شود. بسیاری از سوالات هنوز باز هستند. این پول به چه کسانی تعلق می گیرد و چطور می توان برای آن اقدام کرد؟ در این گزارش به این سئوالات پاسخ داده شده است.

این مبلغ به صورت پرداخت یکباره از طرف دولت برای کمک به جذب هزینه های بالای انرژی در نظر گرفته شده است. اما همه مبلغ کامل را دریافت نمی کنند.

آیا به عنوان یک کارمند باید برای کمک هزینه انرژی اقدام کنم؟

کارمندان، دانش‌آموزان، کارآموزان، کارمندان دولت، سربازان، اعضای هیئت مدیره، مشاغل کوچک یا کارگران موقت حق دریافت این کمک هزینه را دارند. از سوی دیگر، بازنشستگان هیچ چیزی عایدشان نمی‌شود، اگرچه به‌ویژه افزایش قیمت انرژی بر آنها سنگینی می‌کند. بسیار عجیب است، نه؟

این پول به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

کارمندان (و دانشجویان، کارآموزان، کارمندان دولت، سربازان، اعضای هیئت مدیره، مشاغل کوچک یا کارگران موقت) مجبور نیستند برای چیزی درخواست دهند. فقط در پایان سپتامبر به حساب خود نگاه کنند: مبلغ باید همراه با حقوق واریز شود. اما این مبلغ مشمول مالیات از دستمزد و مالیات بر درآمد کسر می‌شود. بنابراین در نهایت مبلغی بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ یورو، بسته به طبقه مالیات، به حساب واریز می‌شود (به عنوان مبلغ خالص). کارمندان با درآمد کم، یعنی درآمد ناخالص سالانه کمتر از ۱۰۰۰۰ یورو، پول بیشتری دریافت می‌کنند: یعنی ۳۰۰ یورو.

افراد خوداشتغال و افرادی که در ابتدا یا در طول سال هنوز شاغل بودند اما اکنون بیکار هستند بدون درخواست خاصی از طریق اظهارنامه مالیاتی خود پول دریافت می‌کنند. دریافت کنندگان هارتز IV نیز مبلغ یکجا را دریافت می‌کنند. با این حال، مسافران خارج از مرز مشمول مالیات که مقیم آلمان نیستند، حق دریافت این مبلغ را ندارند.

آیا کارفرمای من باید برای دریافت مبلغ اقدام کند؟

کارفرمایان می توانند موضوع را مستقیماً با اداره مالیات حل و فصل کنند و نیازی به درخواست چیزی نیز ندارند. یکی از کارفرمایان به برلینر زایتونگ گفت: «از لحاظ عملیاتی، کارها به این صورت پیش می‌رود: در ماه آگوست، ما می توانستیم به ازای هر کارمند ۳۰۰ یورو مالیات بر درآمد کمتر بپردازیم. بنابراین به ما اجازه داده شد که این پول را به جای واریز به اداره مالیات نگه داریم. و ما این پول را با حقوق سپتامبر پس از کسر مالیات بر دستمزد، به کارمندان پرداخت کنیم، پول در حال حاضر نزد ماست، هیچ تاخیری وجود ندارد.»

چرا مستمری بگیران حق دریافت کمک هزینه را ندارند؟

پس از معافیت مالیاتی برای بازنشستگان برای سال ۲۰۲۲ که در ماه مه توسط پارلمان فدرال تصویب شد، آنها از این کمک هزینه برخوردار نیستند. سخنگوی کارگروه فدرال به روزنامه برلینر زایتونگ گفت: «ما نامه‌های زیادی از بازنشستگان آسیب دیده دریافت می‌کنیم. ما همچنین همیشه اشاره می‌کنیم که نقش خود را در جلب توجه به این واقعیت می‌بینیم که وزارت دارایی فدرال بخش بزرگی از جمعیت اینجا را نادیده گرفته است.» BAGSO، سازمانی که نماینده صدای سالمندان و منافع نسل‌های قدیمی در آلمان است، به پارلمان آلمان درباره بی توجهی به سالمندان هشدار داده است. بازنشستگانی هستند که قبل از تصمیم معافیت مالیاتی از سوی دولت، مالیات بازنشستگی خود را پرداخت کردند و هیچ غرامتی دریافت نکردند؛ اما این هشدار فایده‌ای نداشت.

امل برلین

Lukasz Radziejewski on Unsplash