Photo by Zbynek Burival on Unsplash
24. می 2022

وزیر اقتصاد فدرال: تحریم نفتی روسیه نزدیک است

آیا اتحادیه اروپا اکنون تحریم نفتی علیه روسیه را آغاز می‌کند؟ رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال، با وجود مقاومت برخی از اعضای اتحادیه اروپا خوشبین است، اما این اقدام باعث افزایش قیمت نفت در کل اروپا خواهد شد . به گفته رابرت هابک توقف تحویل نفت روسیه به اتحادیه اروپا یکی از اقدامات اروپا برای تحریم نفتی روسیه است. او با “ژورنال هوت ژورنال” ZDF گفت که چنین تحریمی “قابل اجرا است .” او انتظار دارد طی چند روز آینده  تحریم‌های بیشتری اعمال شود.تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در نتیجه تهاجم به اوکراین باید بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مشترک باشد. اما برخی کشورها – به ویژه مجارستان – در مورد تحریم نفتی تردید دارند. دلیل این تردید ها وابستگی شدید این کشور ها به منابع روسیه است بنابراین این مشکل همبستگی  میان این کشور ها و تحریم علیه روسیه را سخت کرده است  .

اتحادیه اروپا چشم انداز دوره های انتقالی طولانی تر را در نظر دارد

هابک می‌گوید: نگرانی شما نسبت به وابستگی شما به نفت روسیه را درک می‌کنم ، اتحادیه اروپا قطعا می‌تواند راه‌های دیگری را برای تامین انرژی در نظر بگیرد. برای مثال، دوره‌های انتقال طولانی‌تری برای کشورهایی که به‌ویژه به نفت روسیه وابسته هستند در نظر داشته باشد. هابک هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا به این شکل مجارستان را کنار بگذارد، «اتفاق های خوبی در آنجا نخواهد افتاد».

محدودیتی برای قیمت نفت؟

  نشست بعدی اتحادیه اروپا از قبل برای پایان این ماه برنامه ریزی شده است – و به همراه آن احتمال تحریم نفتی نیز وجود دارد. در عین حال، به گفته هابک، اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال همکاری با ایالات متحده بر روی راه‌هایی برای ثابت نگهداشتن قیمت نفت است. قیمت‌ها از زمان شروع جنگ در اوکراین به شدت افزایش یافته است و تحریم احتمالی می‌تواند افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. هابک در ZDF گفت: «بنابراین پوتین در چند هفته گذشته نفت کمتری فروخته و درآمد کمتری کسب است. از این رو این ایده وجود دارد که نباید برای یک بشکه نفت بهایی پرداخت. با این حال، این تنها در صورتی می تواند کارساز باشد که بسیاری از کشورها در چنین استراتژی مشارکت داشته باشند. و این همان چیزی است که وزیر اقتصاد فدرال می گوید “هنوز وجود ندارد”.

Photo by Zbynek Burival on Unsplash