Foto: Eman Helal
18/05/2022

آیا خبرنگاران در تبعید در آلمان شانس کار دارند؟

آیا خبرنگاران در تبعید در آلمان در آینده شانس کار خبرنگاری را در آلمان دارند؟ چه راه کارهای وجود دارد تا خبرنگاران تازه وارد دوباره بتوانند به کارشان ادامه بدهند؟

بنیاد کوربر (Körber-Stiftung) کنفرانس تخصصی زیر عنوان «مجمع خبرنگاران در تبعید» در ۱۶ می در هامبورگ آلمان برگزار کرد. حدود ۱۰۰ کارشناس، خبرنگار و نمایندگان رسانه‌ها که بیشترشان در آلمان زندگی و کار می‌کنند در این کنفرانس اشتراک داشتند.

شمار خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های افغانستان و دیگر کشورهای جنگ زده دربرخی از کشورها از جمله آلمان در حال افزایش است. آنان انتظار دارند تا در کشورهای میزبان نیز به حرفه خبرنگاری ادامه بدهند. به همین منظور بنیاد کوربر کنفرانس تخصصی را زیر نام «مجمع خبرنگاران در تبعید» در شهر هامبورگ برگزار کرد.

برگزارکنندگان هدف از راه‌اندازی این برنامه را ایجاد روابط و تبادل‌نظر میان خبرنگاران درتبعید عنوان نموده می‌گویند که این برنامه در چندین بخش چون امنیت رسانه‌های دیجیتالی و مقابله با نرم افزارهای جاسوسی راه اندازی شده است. خبرنگاران می توانند از یک‌سو موضوعات جدید از جمله با روند کاری در آلمان آشنایی پیدا کنند و از سوی دیگر با همدیگر تماس برقرار نموده و به تبادله افکار بپردازند.

حدود ۱۰۰ کارشناس، خبرنگار و نمایندگان رسانه‌ها که بیشترشان در آلمان زندگی و کار می کنند، برای تبادل تجربیات، شناسایی راهکارهای جدید و بحث درمورد مسائل آینده در این برنامه در هامبورک شرکت کردند. شماری از خبرنگاران افغان و خبرنگارن دیگر کشورها که دراین برنامه شرکت داشتند راه‌اندازی همچو برنامه‌ها را برای آینده خبرنگارانی که دور از وطن زندگی می‌کنند با اهمیت توصیف کردند و اشتراک در همچو برنامه‌ها را زمینه خوبی در جهت یافتن حل مشکلات و یافتن فرصت‌های کاری می دانند.

لیلما سدید، خبرنگار افغان در بلجیم / بلژیک که خود نیز سال‌های پیش به دلیل فعالیت‌های خبرنگاری مجبورشد کشورش را ترک کند، می‌گوید که درسال های گذشته زمانیکه او مهاجر شد و در تلاش بود تا به مسلک‌اش ادامه بدهد چنین زمینه‌های وجود نداشت، اما حالا که این زمینه ها برای خبرنگاران وجود دارد آن‌ها باید از این فرصت‌ها برای حل چالش های سد راه شان و یافتن کار استفاده نمایند.

او اضافه کرد: «خبرنگاران می توانند از این طریق با رسانه های داخلی و نهادهایی که در ارتباط با خبرنگاران و کار رسانه‌ای فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار نموده تا بالأخره از طرق مختلف آن‌ها بتوانند کاری انجام بدهند. مثلا در بلجیم یک انجمن وجود دارد که خبرنگارن تبعید شده را حمایت نموده و یک وب‌سایت را راه اندازی نموده است که خبرنگاران می‌توانند برای این وب‌‌سایت مطالب بنویسند و مقداری حقوقی دریافت کنند و به نحوی پیش‌زمینه خبرنگاری شان را حفظ کنند و همچنان با رسانه‌های داخلی همکاری کنند.» خانم سدید می‌گوید خودش نیز با متحمل شدن مشکلات زیاد بالآخره موفق شد تا راه خودش را پیدا کند و به مسلک خبرنگاری اش ادامه بدهد.

بسما مصطفی، خبرنگار تبعید شده مصری که دراین برنامه شرکت داشت گفت: «وقتی شما ازکشور خود تبعید می شوید در ابتدا با چالش‌های زیاد روبرو می‌شوید. شما نمی دانید درکشوری که تازه آمدی و با زبان و دیگر موضوعات آشنایی ندارید چه کاری را انجام بدهید و دیگران نمی‌دانند تو چه مشکلی داری. به نظر من اشتراک در چنین برنامه‌ها تا حدی زیاد در یافتن راه حل‌ها مفید واقع می‌شود.»

شرمیلا هاشمی، یکی دیگر از خبرنگاران آزاد و نماینده پروژه هندبوک جرمنی، به این باوراست که راه اندازی این برنامه در کنار دیگر مزایایی که دارد از لحاظ روحی روانی نیز زیاد مؤثر می‌باشد تا خبرنگاران تبعید شده احساس نکنند که تنها آنان با مشکل فراوان روبرو هستند. خبرنگارانی هستند که شرایط بدتر داشته و مشکلات زیادی را سال‌ها در تبعید متحمل شده‌‌اند، اما هیچگاه از کار و فعالیت های شان دست بر نداشته اند و به موفقیت های زیاد دست یافته اند.

او اضافه کرد که راه یافتن به رسانه‌های آلمانی برای خبرنگاران در تبعید و حتی نسل‌های دوم وسوم زیاد دشوار است، اما خبرنگاران می‌توانند با تلاش‌ها و پشتکار با راه اندازی وب سایت و تاسیس رادیو و تلویزیون می توانند به حرفه شان ادامه بدهند. کارشناسانی که در بخش های جداگانه در مورد مشکلات و وضعیت بد خبرنگاران در شماری ازکشورها صحبت می‌کردند، اخذ ویزا را یکی از چالش های عمده سر راه خبرنگاران در شماری از کشورها عنوان کردند. آنها خواستار توجه جدی برای حل این معضل از سوی مقام های مسوول شدند.

نویسنده: قدیر وفا

Foto: Körber-Stiftung/Eman Helal