امسال هم شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن است و امروز چهاردهم ماه می ۲۰۲۲ فینال این مسابقه در تورین ایتالیا برگزار شود

14/05/2022

شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن در اروپا

امسال هم شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن است و امروز چهاردهم ماه می ۲۰۲۲ فینال این مسابقه در تورین ایتالیا برگزار شود