Photo by Beth Macdonald on Unsplash
13/05/2022

شوک بعدی قیمت مواد غذایی قریب الوقوع است

قیمت های بالا برای گرمایش، حمل و نقل و افزایش هزینه ها در سوپرمارکت، به مردم فشار آورده است. بوندستاگ به منظور کاهش هزینه‌های شهروندان، در مورد بسته امدادی به ارزش چند میلیارد تصمیم گرفته است.  بوندستاگ برای جبران قیمت های بالای انرژی و مواد غذایی، بسته‌ها امدادی متعددی را تصویب کرده است. اقتصاددانان بر این باورند که نرخ تورم دو رقمی در ماه‌های آینده امکان پذیر است.

براساس گزارش‌ها، تنها در سال جاری، شهروندان باید تقریباً ۴.۵ میلیارد یورو صرفه جویی کنند و تا سال ۲۰۲۶ این کمک ها حدود ۲۲.۵ میلیارد یورو خواهد بود.

 بسته امدادی را برای جبران هزینه‌های بالای انرژی و غذا 

مالیات بر درآمد کمتر به طور خاص، کمک هزینه پایه برای مالیات بر درآمد از ۹۹۸۴ یورو فعلی به ۱۰۳۴۷ یورو افزایش خواهد یافت. کمک هزینه اولیه، سقف درآمدی است که بیش از آن باید مالیات بر درآمد را در آلمان بپردازید. در نتیجه، همه مالیات دهندگان باید مالیات بر درآمد کمتری بپردازند – این قانون عطف به ماسبق هم می‌شود؛ از اول ژانویه سال جاری.

افزایش بی سابقه محصولات کشاورزی
شوک بعدی قیمت مواد غذایی قریب الوقوع است

اکثر مواد غذایی افزایش قیمت پیدا کرده است. به علاوه ۳۳ درصد برای شیر، به اضافه ۷۰ درصد برای غلات و تقریباً دو برابر بیشتر برای سیب زمینی: قیمت تولید محصولات کشاورزی به دلیل جنگ با سرعت بی سابقه ای در حال افزایش است.

کمک اضافی فوری برای خانوارهای فقیرتر

از ماه جولای، خانوارهای فقیرتر کمک مالی دریافت خواهد کرد. بوندستاگ در مورد به اصطلاح اضافه کمک فوری برای کودکان و جوانان خانواده‌های فقیرتر و پرداخت یکباره برای بزرگسالان ویژه‌ای تصمیم گرفت. کودکان و جوانان در خانواده‌هایی که به کمک‌های اجتماعی وابسته هستند از ماه جولای ۲۰ یورو بیشتر در ماه دریافت خواهند کرد. حداکثر کمک هزینه کودک از ۲۰۹ به ۲۲۹ یورو در ماه برای هر فرزند افزایش می‌یابد. هزینه اضافی عمدتاً برای حمایت از والدینی است که درآمد آنها برای کل خانواده کافی نیست.

چگونه جنگ رفتار خرید را تغییر می‌دهد

به گفته محققان بازار، افزایش قیمت گسترده برای بسیاری از محصولات تاثیر قابل توجهی بر مصرف دارد. یارانه برای دریافت کنندگان Hartz IV ذینفعان بزرگسال، مانند دریافت کنندگان هارتز IV یا مزایای بیکاری II، یکبار پرداخت ۲۰۰ یورویی دریافت می کنند تا با افزایش هزینه زندگی کنار بیایند. هرکسی که مقرری بیکاری دریافت کند، ۱۰۰ یورو یارانه دریافت می‌کند. این پول نیز باید در ماه ژوئن پرداخت شود. تخفیف تنها پس از اظهارنامه مالیاتی برای سال ۲۰۲۲، یعنی در سال آینده، در کیف پول احساس می شود.

شوک بعدی قیمت کجاست؟

اقتصاددانان بر این باورند که نرخ تورم دو رقمی در ماه‌های آینده امکان پذیر است.

مخالفان انتقاد کردند که این بسته با توجه به افزایش تورم کافی نیست. قدم‌ها خیلی کوچک هستند، خیلی دیر و بدون جهت دهی تصویب شده‌اند. اتحادیه انتقاد کرد که کمک هزینه پایه به اندازه کافی افزایش نیافته است. علاوه بر این، پول بسیار دیر به دست شهروندان می‌رسد، یعنی پس از اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۲۲ در سال آینده. دولت باید سریعتر عمل کند، به خصوص در مورد پیشرفت تورم.

امل برلین