25/04/2022

دیدار از جاذبه های تاریخی برلین با بس شماره ۱۰۰

دانشگاه هامبولت ۱
کاخ ریاست جمهوری
خانه ی فرهنگ های جهان
دانشگاه هامبولت
پارلمان آلمان ۱
برج پیروزی (1)
برج پیروزی ۱(1)
برج پیروزی ۲
برلینر دام(1)
برندنبرگ تور
پارلمان آلمان
نپتون برونن ۱
کلیسای قیصر ویلیام
نپتون برونن
previous arrow
next arrow