روز شنبه برابر با هشتم آوریل ۲۰۲۲ نمایشگاه عکاسی تحت عنوان “رویای او، درد او” توسط طهورا حسینی یکی از فعالان حقوق زنان و مهاجران و با همکاری کمیته صلح، فرهنگ بازسازی افغانستان و چندین نهاد دیگردر برلین برگزار شد.در این برنامه عکس‌های چندین زن افغان از اقشار مختلف با داستان‌های زندگیشان قبل از سقوط افغانستان به نمایش گذاشته شد

09/04/2022

نمایشگاه زنان افغانستان تحت عنوان “رویای او، درد او” در آلمان

  روز شنبه برابر با هشتم آوریل ۲۰۲۲ نمایشگاه عکاسی تحت عنوان “رویای او، درد او” توسط طهورا حسینی یکی از فعالان حقوق زنان و مهاجران و با همکاری کمیته صلح، فرهنگ بازسازی افغانستان و چندین نهاد دیگردر برلین برگزار شد.در این برنامه عکس‌های چندین زن افغان از اقشار مختلف با داستان‌های زندگیشان قبل از… Read more »