جشن آغاز سال نو یا نوروز که یکی از کهن‌ترین جشن ها به شمار می رود نخستین روز سال خورشیدی است
نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها یعنی تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، عراق، گرجستان، و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن جشن را برپا می‌کنند
افغانهای بیرون از افغنستان به ویژه در اروپا چند دهه است که جشن‌های نوروزی را به صورت گروهی برگزار می‌کنند امروز در برلین پایتخت آلمان تعدادی از افغانستانی ها و ایرانی مقیم برلین در این جا گردم جمع شده تا از نوروز نجیل کنند.

22/03/2022

جشن نوروز در آلمان

جشن آغاز سال نو یا نوروز که یکی از کهن‌ترین جشن ها به شمار می رود نخستین روز سال خورشیدی است نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها یعنی تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، عراق، گرجستان، و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن جشن را… Read more »