Photo: epd-bild / Jens Schulze
17/02/2022

بازگشت به زندگی عادی!

دولت‌های فدرال و ایالتی تصمیم گرفته اند در سه مرحله تسهیل گسترده‌ای را اتخاذ کنند، که باعث می‌شود زندگی روزمره مردم در چند ماه آینده به میزان قابل توجهی کمتر تحت سلطه همه گیری باشد – حداقل برای کسانی که واکسینه شده اند و کسانی که بهبود یافته اند. فعلاً فقط ماسک یک شیء ثابت باقی خواهد ماند.

مرحله اول: ملاقات‌های خصوصی

تا کنون حد اکثر ده نفر برای افراد واکسینه شده و بهبودیافته در نظر گرفته شده بود و اکنون باید حذف شود. بنابراین ملاقات‌های خصوصی برای کسانی که واکسینه شده اند و یا کسانی که بهبود یافته اند بدون محدودیت در تعداد شرکت‌کنندگان امکان پذیر است.با این حال، محدودیت ها برای افراد واکسینه نشده تا ۱۹ مارچ/مارس ادامه دارد. تا آن زمان محدودیت‌های زیر اعمال می شود: جلسه محدود به یک خانواده و حداکثر دو نفر از خانواده دیگری است. اطفال و جوانان تا ۱۴ سال از این امر مستثنی هستند.

 خرده فروشی‌ها

  محدودیت‌های دسترسی به عنوان اولین گام برداشته خواهد شد. با این حال، الزام به پوشیدن ماسک پزشکی همچنان اعمال می‌شود. استفاده از ماسک های FFP2 توصیه می‌گردد مگر اینکه طبق قانون ایالتی الزامی باشد.

مرحله دوم:  هتل‌ها و کلوپ‌ها

دیسکوها و کلوپ‌ها برای کسانی که بهبود یافته اند و کسانی که آزمایش روزانه دارند یا با واکسن سوم (2G-Plus) واکسینه شده اند از ۴ مارچ باز است.

رویدادهای مهم

کسانی که بهبود یافته اند و کسانی که واکسینه شده اند می‌توانند به عنوان تماشاگر در رویدادهای مهم ملی و ورزشی شرکت کنند. برای رویدادهای داخل سالن، حداکثر اشغال ۶۰ درصد حداکثر ظرفیت مربوطه در نظر گرفته شده است که به موجب آن نباید از ۶۰۰۰ تماشاگر بیشتر باشد .برای رویدادهای فضای باز، حداکثر اشغال ۷۵ درصد از حداکثر ظرفیت مربوطه پیشنهاد می‌شود، به طوری که نباید از ۲۵۰۰۰ تماشاگر بیشتر شود و ماسک نیز باید زده شود.

مرحله سوم: بازگشت تقریباً به حالت عادی

در گام سوم، «تمام اقدامات حفاظتی » از ۲۰ مارچ حذف می‌شود. پس از آن، تعهد کار از خانه که در قانون حفاظت از عفونت تنظیم شده بود، دیگر اعمال نمی‌گردد. با این حال، کارفرمایان می‌توانند با توافق با کارمندان به کار از خانه ادامه دهند.

حفاظت اولیه از کرونا همچنان باقی می‌ماند

برای مثال، «اقدامات حفاظتی اولیه با آستانه پایین» مانند الزام به پوشیدن ماسک در اتوبوس ها و قطارها، اما همچنین الزام به رعایت فاصله، الزامات بهداشت عمومی یا آزمایش‌های اجباری در مناطق خاص باید پس از ۱۹ مارچ امکان‌پذیر باشد. بر اساس این تصمیم، این اقدامات حفاظتی برای مدارس و مهدهای کودک نیز ضروری است.

گزینه بازگشت

اگر میزان عفونت پس از ۲۰ مارس ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی بیشتر شود، دولت فدرال باید به سرعت مراحل قانونی لازم را برای اقدامات حفاظتی جدید آغاز کند.

واکسیناسیون اجباری عمومی

در این تصمیم آمده است: به منظور جلوگیری از فشار بر سیستم بهداشت، “صدراعظم فدرال و روسای دولت‌های ایالت‌های فدرال مجدداً بر لزوم معرفی الزامات عمومی واکسیناسیون تاکید می‌کنند. مدل‌های مختلفی در حال حاضر روی میز هستند. بوندستاگ احتمالاً در ماه مارس درباره واکسیناسیون اجباری بحث خواهد کرد.

واکسیناسیون در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی

بایرن و برخی ایالت‌های دیگر بر این باورند که مقررات برنامه ریزی شده برای ۱۵ مارس در حال حاضر قابل اجرا نیست و نگران کمبود کارکنان در خانه‌های سالمندان هستند، اگر کارمندان واکسینه نشده دیگر اجازه کار در آنجا را نداشته باشند.

مناطق پرخطر

با توجه به افزایش کرونا در سراسر جهان به دلیل Omikron، رویه طبقه‌بندی مناطق پرخطر باید تغییر کند.

Photo: