Photo by Markus Winkler on Unsplash
04/02/2022

تمایل به واکسیناسیون در میان مهاجران، بیشتر از آلمانی‌هاست

دانشمندان خواستار آموزش هدفمند در گروه‌های مهاجر در مورد واکسیناسیون هستند. با این حال، ملیت مردم برای تمایل آنها به واکسینه شدن تعیین کننده نیست. در عوض، موانع زبانی اغلب علت شک افراد به واکسیناسیون هستند.

طبق یک مطالعه اخیر توسط موسسه رابرت کخ (RKI)، سابقه مهاجرت افراد تنها نقش کوچکی در تمایل آنها به واکسینه شدن دارد. کشور مبدا در آمادگی برای دریافت واکسیناسیون تعیین کننده نیست. الیزا ولکوت، متخصص بهداشت از موسسه رابرت کخ روز پنجشنبه در برلین گفت، این امر در مورد ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی مانند تحصیلات، درآمد، سن و موانع زبانی صدق می‌کند. علاوه بر این، تجربه‌های تبعیض آمیزی در بخش بهداشت و مراقبت وجود دارد، که به عنوان مثال به دلیل ظاهر، لهجه یا مشکلات درک، انجام می‌گیرد. این موضوع در بهار ۲۰۲۱ بحث‌های سراسری را برانگیخت.

سطح سواد، تعیین کننده است!

 موسسه رابرت کخ، جمعیت آلمان را به طور مرتب در مورد موضوعات مرتبط با واکسیناسیون کووید-۱۹ مورد بررسی قرار می‌دهد. برای نهمین نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد، با ۱۰۰۰ نفر با پیشینه مهاجر و ۱۰۰۰ نفر بدون سابقه مصاحبه مصاحبه شد.

بر این اساس حدود ۸۴ درصد از افراد دارای سابقه مهاجرت، اظهار داشته‌اند که حداقل یک بار واکسینه شده‌اند. نرخ واکسیناسیون برای جمعیت غیرمهاجر حدود ۹۲ درصد بود. در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، میزان واکسیناسیون در هر دو گروه تقریباً ۹۳ درصد بود. کمترین واکسینه شده در هر دو گروه، افراد ۳۰ تا ۳۹ ساله بودند.

مهاجران تمایل بیشتری به واکسیناسیون دارند

Wulkotte گفت: موانع زبانی می‌تواند بخش بزرگی از تفاوت‌ها در نرخ واکسیناسیون را توضیح دهد: «هرچه دانش آلمانی بهتر ارزیابی شود، نرخ واکسیناسیون بالاتر است.» از میان افرادی که در نظرسنجی با زبان آلمانی به عنوان زبان مادری خود یا دانش بسیار خوب آلمانی مورد بررسی قرار گرفتند، حدود ۹۲ درصد گفتند که حداقل یک بار واکسینه شده‌اند. این میزان برای پاسخ دهندگان با دانش متوسط ​​آلمانی ۸۳ درصد و برای کسانی که دانش بسیار ضعیف آلمانی داشتند ۷۵ درصد بود.

لزوم آموزش‌های چند زبانه برای مهاجران 

همانطور که Wulkotte گفت، میانگین تمایل به واکسیناسیون پاسخ دهندگان با سابقه مهاجرت که هنوز هیچ واکسنی دریافت نکرده‌اند به طور قابل توجهی بیشتر از گروه بدون سابقه مهاجرت بود. در عین حال، اطلاعات نادرست، به عنوان مثال در مورد عواقب ادعایی درازمدت واکسیناسیون با ناباروری و ناتوانی جنسی، در میان پاسخ دهندگان باسابقه مهاجرت گسترده‌تر بود.

بنابراین دوریس شفر، دانشمند بهداشت بیله‌فلد، خواستار آموزش بیشتر گروه‌های مهاجر شد. این استاد علوم بهداشتی گفت: «ما باید اطلاعات چندزبانه تری را در آگهی‌ها، پوسترها یا در شبکه‌های اجتماعی ارائه کنیم.»

از آنجایی که اطلاعات جدی کافی در این کشور به زبان‌های دیگر موجود نیست، بسیاری از مردم در نهایت در وب سایت‌های کشور خود جستجو می‌کنند. شفر گفت: «علاوه بر این، هنگام مراجعه به پزشک، درک اصطلاحات فنی مشکل است؛ مشکلی که نه تنها افراد غیر بومی با آن مواجه هستند.»

شایعه‌ای که تکذیب شد

در مارس ۲۰۲۱، گزارشی در روزنامه “بیلد” بحث‌های سراسری را برانگیخت. این روزنامه اظهارات ادعایی لوتار ویلر، رئیس موسسه رابرت کخ و یک پزشک ارشد را نقل کرد. بر این اساس، تا ۹۰ درصد از بیماران مراقبت‌های ویژه کووید، سابقه مهاجرت دارند. هم ویلر و هم پزشک ارشد مخالف بودند. این شایعه مبنی بر عدم واکسینه شدن مهاجران از آن زمان ادامه داشته است.

امل برلین