Photo: Thomas Lohnes/epd
23. ژانویه 2022

مشکلات کارگران پناهنده در دونرفروشی‌ها و رستوران‌ها

حدود سه سال قبل برای گرفتن اقامت دایمی، اداره خارجیان برایم گفت که باید شغلی تمام وقت داشته باشی و بتوانی تمامی مخارجت ات را به تنهایی تامین نمایی، من که تجربه کار چندین ساله کار در رستوران را داشتم به یکی از رستوران‌ها رفتم و خواهان قراداد رسمی شدم و انگیزه آن را برای دریافت قرارداد رسمی نیز با صاحب رستوران شریک ساختم. صاحب رستوران برایم گفت که در قرارداد ساعت ۸ یورو می‌نویسم، اما پولی را که بابت هر ساعت کار برایت خواهم داد، ۵ یورو خواهد بود، آیا موافقی؟ بدون دادن پاسخ مثبت و یا منفی به او به چندین دونرفروشی و رستوران مراجعه کردم، اما هیچ کدام شان حاضر به بستن قرارداد رسمی با من نبودند و برخی حتی کار سیاه ساعت ۴ یورو را برایم پیشنهاد کردند. ناگزیر شدم دوباره به رستوران نخست مراجعه کنم و با شرایط او قرارداد ببندم.

حبیب آ (اسم مستعار) می‌گوید که قراداد کاری را به اداره کار بردم و تمام امتیازات مانند اجاره خانه و مددمعاش را که قبلا دریافت می‌کردم، قطع شد، چون براساس محاسبه جاب سنتر، کار ۴۰ ساعت در هفته و حقوقی که دریافت می‌کردم، برای اجاره خانه و مصارف شخصی ام کافی بود و مالیه سالانه دولت را نیز باید براساس همین قرارداد می‌پرداختم. او می‌افزاید :”به ۲ دلیل ناگزیر شدم این قرارداد را با صاحب رستوران ببندم، دلیل نخست را گفتم و دلیل دومی ضعف من در آموزش زبان آلمانی بود، اگر زبان آلمانی ام خوب می‌بود می‌توانستم با شرایط خیلی بهتر در شرکت‌های آلمانی برایم کار پیدا کنم و از مزایای تعطیلی، مریضی و… نیز استفاده نمایم.”

او از پناهجویان تازه‌وارد و قبلی می‌خواهد تا تمرکز اصلی شان را بر زبان آلمانی متمرکز نمایند، زیرا هر قدر که زبان آلمانی شما خوب باشد، شانس‌های بهتر و بیشتر برای پیداکردن کار خوبتر خواهید داشت.

از او می‌پرسم که دولت جدید فدرال تصمیم گرفته است تا حد اقل حقوق را در سال جاری به ۱۲ یورو در ساعت افزایش دهد و آیا این تصمیم تغیری در زندگی او رونما خواهد کرد؟ او می‌گوید :”کسانی که در شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های که مسئولان شان آلمانی اند، تحت تاثیر این افزایش قرار گیرند، اما بعید به نظر می‌رسد که این تغیرات در دونر فروشی‌ها و یا رستوران‌های که مالکان آنها خارجی‌ها هستند، رونما شود. شاید برای بسیاری‌ها این سخنان دور از واقعیت به نظر برسد، اما این واقعیت محض است. کسانی می‌توانند به عمق سخنانم پی ببرند که حد اقل یک بار در این جاها کار کرده باشند. آنها حتی راه‌های بلدند که به آسانی می‌توانند حتی ماموران مالیات را نیز فریب بدهند.”

او می‌افزاید که فقط چند ماه باقی مانده تا شرایط اداره خارجیان را برای بدست آوردن اقامت دایمی مهیا نمایم و در صورت گرفتن اقامت دایمی تصمیم کرفته ام تا مدرک “B1” را بگیرم و در جایی کار کنم که مانند بردگان نباشم. دوستان و آشنایانی دارم که بمراتب کمتر از من کار می‌کنند، اما درآمد خوبتری دارند و از تمام مزایا و حقوق نیز برخوردارند.

متن: نورالله رحمانی

Photo: /epd