26. اکتبر 2021

تعداد از زنان و دختران افغان می خواهند با تولید موزیک ویدیوی رپ صدایی زنان افغان باشند.