بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در .آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم

 

15. سپتامبر 2021

گفتگو با نیما مواسات نماینده حزب چپ

بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در .آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم