تجلیل از عید قربان در برلین، روز گدشته تعدادی از افغان های شهر برلین به هکاری انجمن اتحاد برلین عید قربان “عید سعید اضحی” را در برلین تجلیل کردند

تجلیل از عید قربان در برلین

  تجلیل از عید قربان در برلین، روز گدشته تعدادی از افغان های شهر برلین به هکاری انجمن اتحاد برلین عید قربان “عید سعید اضحی” را در برلین تجلیل کردند