تجلیل از عید قربان در برلین، روز گدشته تعدادی از افغان های شهر برلین به هکاری انجمن اتحاد برلین عید قربان “عید سعید اضحی” را در برلین تجلیل کردند
02/08/2021

تجلیل از عید قربان در برلین

  تجلیل از عید قربان در برلین، روز گدشته تعدادی از افغان های شهر برلین به هکاری انجمن اتحاد برلین عید قربان “عید سعید اضحی” را در برلین تجلیل کردند