Image by fsHH from Pixabay
7. آوریل 2021

مشکلات ساختاری در سیستم پلیس آلمان و لزوم اصلاح آنها

مقامات پلیس در آلمان، همراه در تلاش هستند، از افراد مهاجر در کادر پرسنلی خود استفاده کنند. اما به تازگی بر اساس نتایج یک مقاله تحقیقاتی در این‌باره، افراد تازه‌وارد شده در سیستم پلیس، با مشکلات ساختاری شدید مواجه می‌شوند. انستیتوی کار و توان بخشی در دانشگاه دوئیسبورگ (اسن) در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، در‌این‌باره گفت: «پرسنل پلیس با سابقه مهاجرت تحت فشار زیادی هستند.»

در این میان یک پلیس با پیشینه مهاجرت به یک روزنامه آلمانی گفت که همکاران وی به او لقب تبعیض‌آمیز داده‌اند که او نیز، با این که برایش بسیار سخت بوده‌است، آن را به تدریج پذیرفته‌است. در این گزارش آمده است که به برخی از پرسنل پلیس‌، با سابقه مهاجرت یا افرادی که ریشه غیر از آلمانی دارند، گفته شده که با دیگر همکاران خود که آنها هم ریشه غیر از آلمانی دارند به صورت گروهی در اماکن عمومی تردد نکنند. وی در ادامه گفت: «من وقتی وارد این کار شدم، بسیار خوشحال بودم. در آن زمان یک همکار دیگر ترک زبان داشتیم. من بسیار خوشحال بودم که همزبان من در اداره پلیس همکارم است. اما او در همان روز اول کاری به من گفت : من با کمال میل به تو کمک می‌کنم، اما ما در زمان کار به هیچ وجه نباید به زبان ترکی صحبت کنیم! فقط آلمانی! این کار باعث می‌شود، نظر دیگر همکاران نسب به ما عوض شود.»

این گزارش و مقاله، بخشی از پروژه‌ای است که توسط وزارت تحقیقات فدرال تأمین می‌شود. بر اساس نتایج اولیه، کارشناسان می‌آموزند که مشکلات داخلی را چگونه رفع کنند. در حال حاضر، فرایندهای تغییر در ساختار داخلی پلیس، از طریق آموزش بیشتر فرهنگ ملل انجام می‌گیرد.

در ابتدا، دوره های آموزشی فقط برای افراد با سمت‌های بالا در نظر گرفته شد، با این فرض که آنها می‌توانند سهم قابل توجهی در تغییرات نهادی داشته باشند. با این حال، این پروژه آموزشی نشان داد که مافوق‌ها معمولاً آزادی عمل و تأثیرگذاری کمتری بر کارمندان خود دارند.

کارشناسان بر این باورند که بهتر است در این موارد، قوانینی سازماندهی شود تا پرسنل در هنگام کار روزمره خود، به آن عمل کنند.

نویسنده: علی حسن‌پور

Autor: Ali Hassanpour