مصاحبه شیرین عبادی، حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل همچنین در روز سه‌شنبه 06.04.2021 ساعت 19:00 خانم عبادی به صورت آنلاین در همایش بزرگ “روزهای تبعید” که توسط بنیاد کوربر برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

06/04/2021

مصاحبه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل

مصاحبه شیرین عبادی، حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل همچنین در روز سه‌شنبه 06.04.2021 ساعت 19:00 خانم عبادی به صورت آنلاین در همایش بزرگ “روزهای تبعید” که توسط بنیاد کوربر برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.