by Charlein Gracia on Unsplash
20. نوامبر 2020

از هر سه کودک مهاجر، یکی در معرض تبعیض و فقر

در آلمان، از هر سه فرد زیر ۱۸ سال، یکی از آنها در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار دارد. مهاجران تقریباً سه برابر بیشتر از همسالان خود بدون سابقه مهاجرت، تحت تأثیر تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی هستند. این ارقام توسط اداره آمار فدرال ارائه شده است.

براین اساس سال گذشته ۲.۱ میلیون کودک در آلمان در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار داشتند. همانطور که اداره آمار فدرال روز پنجشنبه در ویسبادن اعلام کرد، این آمار به معنی ۱۵ درصد از افراد زیر ۱۸ سال است. روند آموزشی کودکان و جوانان در آلمان، به سابقه خانوادگی آنها بستگی دارد.

با توجه به سابقه مهاجرت، این شکاف گسترده است: خطر محرومیت مالی، تحصیلی یا اجتماعی برای کودکان و جوانان با سابقه مهاجرت ۴۷ درصد تقریباً سه برابر بیشتر است به نسبت افراد هم سن و بدون سابقه مهاجرت است. (۱۷ درصد)

روز جهانی حقوق کودکان

به طور کلی، این آمار در مقایسه با گذشته، اندکی کاهش یافته است. آن طور که کارشناسان به مناسبت روز جهانی حقوق کودکان در ۲۰ نوامبر گزارش دادند؛ در سال ۲۰۱۸، ۱۷.۳ درصد از کودکان و جوانان در آلمان، هنوز در معرض خطر فقر بودند. در سال ۲۰۱۰ به ۲۱.۷ درصد رسیده بود.

در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، سازمان ملل متحد، “کنوانسیون حقوق کودک” را تصویب کرد. این کنوانسیون مجموعه قوانینی را شامل می‌شود که حمایت از حقوق اساسی برای کودکان خردسال را تضمین می‌کند. این حقوق، شامل حق تأمین اجتماعی و شرایط مناسب زندگی نیز می‌شود.

وضعیت آلمان، بهتر از میانگین اتحادیه اروپا

در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طبق داده‌های موجود، خطر فقر برای خردسالان در آلمان نسبتاً کمتر است. سال گذشته این نسبت در اسلوونی (۱۱.۷ درصد)، جمهوری چک (۱۳ درصد)، دانمارک (۱۳.۲ درصد) و فنلاند (۱۴.۳ درصد) کمتر بود. به طور متوسط ​​در اتحادیه اروپا این آمار ۲۷ درصد است. این به معنی تقریباً یک چهارم از کودکان در معرض خطر فقر (۲۲.۵ درصد) قرار دارند. بیشترین سهم این آمار مربوط به رومانی (۳۵.۸ درصد) و بلغارستان (۳۳.۹ درصد) و پس از آن ایتالیا، یونان و اسپانیا می‌شود.

امل برلین

Photo by Charlein Gracia on Unsplash