Photo : Brian Merrill By Pixabay
19. نوامبر 2020

بیگانه هراسی در آلمان همچنان در سطح بالایی باقی مانده است

نتیچه یک مطالعه توسط دانشگاه لایپزیگ  که زیر نام “مطالعه اقتدارگرایی لایپزیگ” صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیگانه هراسی در آلمان کاهش یافته است، اما به طور مداوم سطح بالایی از نگرش‌های افراط گرایان راست وجود دارد. تیوری‌های توطئه نیز در همه گیری کنونی کرونا در آلمان گسترده شده است. این نتایج از دهمین مطالعه اقتدارگرایی لایپزیگ تحت عنوان “ Old Resentment – New Radicality ” بدست آمده که روز چهارشنبه در برلین ارائه شد. نویسندگان این مطالعه نسبت به ادامه سطح بالای بیگانه ستیزی هشدار می‌دهند.

بر اساس این مطالعه، ۴۷.۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به صراحت با این جمله موافقت کردند: “پس‌زمینه همه گیری کرونا هرگز آشکار نخواهد شد” و ۳۳ درصد با این جمله موافق هستند: “بحران کرونا بسیار بزرگ‌نمایی شد تا تعداد کمی از آن بهره‌مند شوند “. این اعتقادات در شرق بسیار بیشتر از غرب برجسته بود.

الیور دکر مدیر مرکز افراط گرایی راستگرایانه و تحقیقات دموکراسی در دانشگاه لایپزیگ، از افزایش چنین نگرشی صحبت کرد و هشدار داد که تیوری‌های توطئه می‌توانند به عنوان مرض مهلک برای یک جهان بینی مدرن عمل کنند. علاوه بر بیگانه ستیزی، آنها در حال حاضر پیوندهای بسیار پایداری بین محیط های مختلف ضد دموکراتیک – و همچنین یهودستیزی و زن ستیزی دارند.

سطح بالای بیگانه ستیزی

الیور دکر می‌گوید :”این بار می‌توانیم خبرهای خوبی ارائه دهیم، اما در عین حال باید به این نکته اشاره کنیم که بیگانه ستیزی و نگرش‌های افراطی راست گرایان هنوز هم بالا هستند – و نگرش‌های اقتدارگرایانه و ضد دموکراتیک تهدیدی مداوم برای جامعه آزاد و لیبرال ما است. علاوه بر این، ایدئولوژی های خاصی در حال تحکیم هستند.”

المار برهلر روان‌شناس و جامعه‌شناس بر این باور است که نارضایتی از دموکراسی توسط پاسخ دهندگان در ایالت‌های جدید فدرال نیز قابل توجیه است زیرا آنها هیچ فرصتی برای مشارکت سیاسی ندارند و احساس نمی‌کنند که توسط احزاب نمایندگی می‌شوند. بنابراین مشارکت باید تقویت شود – در شرکت‌ها، در مدارس، در سیاست و این یک نکته اصلی است که باید روی آن تمرکز شود.

یک/دهم افراد در شرق آشکارا راست افراطی هستند

محققان “نگرشهای آشکار افراط گرایان راست” می‌گویند که نگرش‌های راست افراطی در شرق ۹.۵ درصد و در غرب سه درصد است. به گفته محققان، این نگرش‌های افراطی در شرق کمی افزایش داشته و در غرب کمی کاهش.  برهلر توضیح می دهد: “افرادی با شخصیت اقتدارگرا تمایل به ایدئولوژی‌های سخت و سفت که به آنها امکان می‌دهد که در قدرت خود مشارکت داشته و خواستار کاهش ارزش دیگران شوند.” به گفته او، حدود یک سوم آلمان‌ها خصوصیاتی از نوع اقتدارگرا را نشان می دهند. از سال ۲۰۰۲ هر دو سال یک مطالعه اقتدارگرایی در لایپزیگ منتشر می شود. برای بررسی فعلی، از ۲ مه ۲۰۲۰ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ با ۲،۵۰۳ نفر در سراسر کشور مصاحبه شد ه است.

متن: امل برلین

Photo: Brian Merrill By Pixabay