Aora Helmzadeh
10. سپتامبر 2020

۹۰٪ قربانیان خشونت پلیس، شکایت نمی‌کنند

عفو بین‌الملل خواستار تشکیل نهادهای شکایت مستقل در صورت خشونت پلیس و همچنین آموزش‌های ضد نژادپرستی به نیروهای پلیس است. چنانچه در جامعه‌ای قانون، حاکمیت دارد، استقرار “پلیس ضد نژادپرستی” انتظاری است که افراد آن جامعه، از مسئولین خود دارند.

در همین راستا، سازمان عفو بین‌الملل از پلیس آلمان خواست تا گام‌های مشخصی را علیه خشونت و نژادپرستی غیرقانونی بردارد. در همین رابطه روز سه شنبه، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، “مارکوس بیکو” Markus N. Beeko از ایجاد دفتر «شکایت مستقل» حمایت کرد.

عفو عمومی: جامعه از پلیس ضد نژادپرستی انتظار دارد

همچنین گذراندن اجباری دوره‌های ضدنژادپرستی برای تمام افسران پلیس ایالتی و فدرال از طرح‌های مطرح شده در این نشست بود.

“بیکو” دراین رابطه گفت: «حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اساسی دولت دموکراتیک است و پلیس در این میان نقش تعیین کننده‌ای دارد. اجرای انحصاری دولت در “استفاده از زور” تنها به او محول شده است. امنیت و آزادی در جامعه از یکدیگر جدا نیستند.» بیکو همچنین عنوان کرد‌: «یک پلیس ضدنژادپرستی در واقع چیزی است که جامعه از حاکمیت قانون انتظار دارد.»

اگر شما از پلیس شکایت کنید، پلیس هم از شما شکایت می‌کند!

کارشناس پلیس سازمان حقوق بشر، Maria Scharlau، “ماریا شارلاو”، معتقد است که یک «شکاف در قانون» وجود دارد که باید برطرف شود. “شارلاو” گفت: «هرکسی که در حال حاضر علیه افسران پلیس گزارش دهد، به سرعت خود را در مقابل دادگاه کیفری قرار می‌دهد. زیرا اگر شما از پلیس شکایت کنید، پلیس نیز بلافاصله به صورت متقابل از شما شکایت می‌کند. از سوی دیگر دادستانی عمومی در مورد پیگرد قانونی رفتارهای غیرقانونی افسران پلیس به شدت محتاط عمل می‌کند.

به ندرت یک پلیس علیه همکار خود شهادت می‌دهد

واقعیت این است که، در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد که افسران پلیس علیه همکاران خود شهادت دهند. علاوه براین، رفتارهای غیرقانونی افسران پلیس اغلب تاثیر بسیار مخربی بر افرادی که سفیدپوست نیستند می‌گذارد.

به گفته این کارشناس عفو بین‌الملل، هیچ آمار قابل اعتمادی درباره خشونت پلیس در آلمان وجود ندارد. سالانه حدود ۲۰۰۰ گزارش در این زمینه ارائه شده است. اما طبق مطالعه‌ای که توسط دانشگاه بوخوم انجام شده، از هر ده نفر که خشونت و نژادپرستی را از سوی پلیس تجربه می‌کنند تنها یک نفر آن را گزارش می‌دهد و علیه آن شکایت می‌کند. ۹ نفر دیگر ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند. وکلا نیز در این مورد به سکوت کردن افراد شاکی توصیه می‌کنند. چرا که پرونده‌های تشکیل شده علیه افسران پلیس معمولاْ به جایی نمی‌رسد.

همه همکاران پلیس شهادت دروغ دادند!

“شارلاو” به آخرین مورد گزارش شده توسط یک عکاس و تصویربردار مستقل در براندنبورگ اشاره کرد. این عکاس در حین انجام عملیات، توسط افسر پلیس مورد حمله قرار گرفت، تنها به این دلیل که افسر پلیس احساس آشفتگی کرده بود! عکاس که از این حمله آسیب دیده بود، وضعیت را مستند کرده و علیه پلیس شکایت می‌کند. با این حال تحقیقات علیه افسر پلیس پس از چند هفته متوقف شد. در ادامه پرونده، عکاس در این میان متهم شناخته شد!

به گفته شارلاو، همه همکاران پلیس در دادگاه براندنبورگ/هاول علیه فرد عکاس و به نفع همکار خود شهادت داده بودند. با این حال بعدتر ویدئویی نشان داد که عکاس در واقع بی‌گناه است، پس او از جرمی که به وی نسبت داده شده بود تبرئه شد. سپس ستاد پلیس پوتسدام از بررسی عواقب انضباطی علیه افسران پلیسی که شهادت دروغ داده بودند، خبر داد.

امل برلین

photo: Aora Helmzadeh