Foto: epd-bild/Thomas Lohnes
07/04/2020

آمادگی برای عید پاک؛ خرید منطقی و به موقع

از آنجایی که روز جمعه ۱۰ آپریل و روز دوشنبه ۱۳ آپریل به دلیل عید پاک از تعطیلات رسمی کشور هستند، به همین علت با آخر هفته‌ای طولانی رو به رو خواهیم بود. از این رو سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها بسته خواهند بود و امکان خرید وجود ندارد. به این ترتیب بسیاری از افراد خریدهای خود را روز پنج شنبه انجام می‌دهند که این امر به ازدحام بیش از حد فروشگاه‌ها می‌انجامد. با وجود شیوع ویروس کرونا این ازدحام می‌تواند در انتقال ویروس تاثیر داشته باشد. به همین علت جولیا کلوکنر”Julia Klöckner”  وزیر فدرال مواد غذایی، از شهروندان خواسته پیشاپیش خود را برای آخر هفته طولانی آماده کنند. وی اعلام کرده است با توجه به بسته بودن فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها با خرید منطقی، به اندازه و همچنین به موقع می‌توانید خود، سایر مشتریان و نیز کارمندان فروش در سوپرمارکت‌ها را از خطر انتقال ویروس محافظت کنید.

دسته جمعی به خرید نروید

کلوکنر، همچنین از شهروندان خواست از خرید کردن به عنوان یک برنامه دسته جمعی و خانوادگی پرهیز کنند. خرید کردن را در اسرع وقت انجام دهند و در ضمن خرید فاصله اجتماعی ایمنی را با دیگران حفظ کنند. “این امر باعث می‌شود سوپرمارکت‌ها به مکانی برای انتشار ویروس کرونا تبدیل نشوند.”

خریدهای خود را پیش از پنج‌شنبه انجام دهید

از آنجایی که سوپرمارکت‌های بزرگ در تمام ایالت‌ها در ایام عید پاک و روزهای پایان هفته تعطیل خواهند بود، عاقلانه است که خریدهای خانه پیش از این ایام انجام شود. بدین ترتیب توصیه می‌شود خانواده‌ها خریدهای خود را ترجیحاً روزهای سه شنبه و چهارشنبه انجام دهند تا روز پنج شنبه، فروشگاه‌ها شاهد ازدحام جمعیت نباشد.

Foto: epd-bild/Thomas Lohnes