Photo: EPD - Werner Krüper
14/01/2020

اهدای عضو خودکار یا یادآوری هرده سال یکبار؟

در آلمان  برای بیش از ۹۰۰۰ نفر، “انتظار” به معنای زندگی و مرگ است. آنها به طور اضطراری به اهدای عضو وابسته هستند، زیرا بدن‌شان دیگر کار نمی‌کند. هر ساله، سلامتی بیش از ۱۰۰۰ بیمار در لیست انتظار به حدی رو به وخامت می‌رود که دیگر حتی پیوند عضو امکان پذیر نیست و در این وضعیت جان خود را از دست می‌دهند.

در سال گذشته، تعداد اهداکنندگان در آلمان با اندکی کاهش از ۹۵۵ به ۹۳۲ رسیده است. “Axel Rahmel، مدیر پزشکی بنیاد آلمان برای پیوند عضو (DSO) می‌گوید:” از نظر آماری، این نوسانات نشانه یک تغییر بزرگ نیست.” تعداد ارگان‌های اهدا شده در سال ۲۰۱۹ از ۳۱۱۳ به ۲۹۹۵ کاهش یافته است. براساس داده‌های اولیه ۱۵۲۴ کلیه ، ۷۲۶ کبد ، ۳۲۹ ریه ، ۳۲۴ قلب، ۸۷ لوزالمعده و ۵ روده کوچک، عضوهای اهداشده در سال گذشته بودند. به طور متوسط، هر اهدا کننده شانس جدیدی در زندگی به بیش از سه بیمار مبتلا داده است.

اهدای خودکار یا هر ۱۰سال یکبار یادآوری می‌کنید؟

سیاستمداران از مشکلات پیوند عضو آگاه هستند. به این ترتیب در سال گذشته، این قانون تغییر یافت: به مأموران پیوند در بیمارستان‌ها اولویت بالاتری داده شد و کار آنها نیز با هزینه بهتری انجام شد.

اما مسئله بعدی یافت شدن عضو پیوندی به موقع و داشتن رضایت از شخص یا خانواده‌اش است؛ پیش از آنکه خیلی دیر شود. روز پنج شنبه دو لایحه درهمین زمینه مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد.

این دولایحه در نقطه متقابل هم هستند: گروهی از نمایندگان مجلس به سرپرستی وزیر بهداشت “جنس اسپن” (CDU) پیشنهاد جدیدی می‌دهند. بر این اساس، همه شهروندان باید بطور خودکار به عنوان اهدا کننده ارگان حساب شوند. در غیر این صورت باید پیش از فوت اعلام شود یا بستگان در جریان قرار بگیرند. اما گروهی پیرامون “آنالینا بارباک” رهبر سبز این طرح را رد می‌کنند. وی پیشنهاد می‌کند حداقل در هر ده سال یک بار هنگام جمع‌آوری شناسنامه، به شهروندان درباره این موضوع یادآوری شود.

 امروزه، بیش از ۴۰ درصد از تصمیمات منفی توسط بستگان گرفته می‌شود که حتی نمی‌دانند آن مرحوم چه می‌خواست.

پیش از مردن به اهدای عضو رضایت دهید!

عضو کمیته مرکزی اخلاق انجمن پزشکی آلمان، فیلسوف “دیتر برنباخ”، معتقد است که امتناع خویشاوندان از اهدای عضو با وضعیت اخلاقی و فرهنگی فرد اهداکننده ارتباط دارد. وی در این باره افزود: “بهتر است که اهدا کنندگان بالقوه هرچه بیشتری، در طول زندگی‌ تمایل خود را برای اهدای اعضای بدن پس از مرگ ابراز کنند.” بنیاد پیوند عضو بدن آلمان تأیید کرد که باید با قطع عملکرد کلی مخچه و ساقه مغز، مرگ اهدا کننده تأیید شود. به عنوان مثال: در اسپانیا ممکن است ارگان‌ها پس از قطع قلبی و عروقی اهدا شوند، اما این امر در آلمان مجاز نیست.

طبق یک بررسی جدید ، ۸۴٪ آلمانی‌ها تا حدود زیادی با اهدای عضو پس از مرگ رضایت دارند. همچنین ۷۹٪ از افراد مورد نظرسنجی فکر می‌کنند اهدای عضو امری مثبت است. در سطح آلمان به طور کلی در مورد موضوع اهدای عضو پس از مرگ اختلافاتی وجود دارد. براساس نظرسنجی انجام شده در نوردراین-وستفالن رفته رفته تعداد افرادی که با اهدای عضو موافقت می‌کنند افزایش می‌یابد. بنابراین حدود ۹۰٪ از آنها معتقدند که اهدای عضو به طور کلی امری مثبت است. همچنین تقریبا ۴۷٪ از افراد مورد بررسی، گفته‌اند که کارت اهدای عضو دارند.