Photo: epd-Norbert Neetz
05/11/2019

بازبینی Hartz IV و پروند‌ه‌هایی که کمک هزینه‌شان قطع شده

کاهش مزایایی که Job Center آنها را بر اساس قانون Hartz IV اعمال می‌کند می‌تواند برخلاف قانون اساسی و همچنین غیرانسانی باشد.

ارزش مالی کمک Job Center در حال حاضر به صورت ماهیانه برای افراد ۴۲۴ یورو است. این مبلغ  از اول ژانویه به ۴۳۲ یورو افزایش می‌یابد. با این حال Job Center کارهایی را به صورت پیاپی به فرد کمک گیرنده پیشنهاد می‌دهد تا فرد از شرایط بیکاری درآید. طبق قانون Hartz IV در صورتی فرد کمک گیرنده  کار پیشنهاد شده را نپذیرد یا آن را فسخ کند، طبق مقررات، کمک هزینه او پس از سه ماه ۳۰٪  کاهش می‌یابد. در صورت تکرار این وضعیت، ۶۰٪ از آن کسر می‌شود. پس از آن کمک هزینه‌های نقدی به طور کامل لغو می‌شود و فقط کمک‌هایی به شکل کالا ارائه می‌شود.

با این حال کاهش مزایای Hartz IV در صورت اهمال در انجام وظیفه توسط کمک گیرندگان، تا حدودی با قانون اساسی ناسازگار است. این امر توسط دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیم گرفته شده است. بر این اساس، تخفیف برای نقض شرایط حداکثر تا سقف ۳۰ درصد امکان پذیر است. “استفان هاربرت” Stephan Harbarth، معاون رئيس دادگاه، كاهش ۶۰ يا حتي ۱۰۰ درصدي را كه قبلاً وجود داشت، برخلاف قانون اساسی برآورد کرده است.

بازبینی هر پرونده به صورت مجزا

دادگاه همچنین خاطرنشان كرد كه هر پرونده بايد به صورت مجزا مورد بازبيني قرار گيرد. در شرایط سخت، مجازات‌ها باید کاهش یا حتی به طور کامل به حالت تعلیق دربیایند. مدت زمان ثابت سه ماه برای کاهش کمک هزینه نیزغیرقابل قبول است. به این ترتیب دادگاه از قانونگذاران خواسته است كه سیستم مجازات به طور مجدد سازماندهی كنند.

بازرسی پرونده‌های جاب سنترJob Center به حکمی در دادگاه اجتماعی”گوتا” Gotha در “تورینگن”  Thuringia برمی‎گردد. در آن شکایت، یک فرد بیکار مجبور سرکردن با ۲۳۴.۶۰ یورو برای یک ماه شد زیرا او از پیشنهاد شغلی در مرکز شغل ارفورت خودداری کرده بود. او شکایت خود از وضعیتش را به دادگاه می‌برد. قضات آنجا پس از بررسی پرونده، حکم او را به حالت تعلیق درآوردند تا آیین نامه‌ها توسط دادگاه قانون اساسی فدرال بررسی شوند.

معاون هاربرت معاون رئیس جمهور در مورد این قانون اظهار داشت: “قانونگذاری برای افراد آسیب دیده‌ای که فاقد امکان برای امرار معاش روز خود هستند بار سنگینی است.”

*

امل برلین