Photo: Christian Ditsch/epd
31/10/2019

دولت فدرال بسته‌ای از اقدامات جدید را بر ضد گروه‌های راست افراطی تصویب نمود

 محافظت بهتر از سیاستمداران محلی، تأمین منابع مالی برای پیشگیری از جرایم و تعهد به ثبت تهدیدات در شبکه‌های انترنتی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت فدرال می‌خواهد با خطر افراط گرایی جناح راست مقابله کند. هورست زیهوفر وزیر داخله/کشور دولت فدرال  می گوید این تهدیدات زیاد است. مخالفان و کارشناسان در باره موفقیت این طرح شک دارند.
فرانسیسکا گیفای (Franziska Giffey) وزیر امور خانواده دولت فدرال از حزب SPD بسته اقدامات دولت فدرال را در “امنیت بیشتر و پیشگیری بیشتر” خلاصه کرد. سه هفته پس از حمله به هاله، کابینه دولت فدرال روز چهارشنبه در برلین این بسته جدید را برای محافظت بهتر از کسانی که تحت تأثیر نفرت و تهدیدها قرار می‌گیرند، تصویب کرد. کریستینا لامبریشت (Christine Lambrecht) وزیر دادگستری دولت فدرال از حزب SPD می‌گوید که حادثه هاله نشان داد که نباید منتظر بمانیم و تماشا نمائیم. هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال از حزب CSU راست‌گرایان افراطی را “مشکل بسیار جدی” توصیف کرد و گفت که تهدیدات بسیار زیاد اند.
در این بسته بیشترین اقدامات برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده است. از جمله نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی و انترنت – اپراتورهای شبکه های اجتماعی به جای فقط حذف یا مسدود کردن تهدیدات و یا موضوعات نژادپرستانه، در آینده به ویژه تهدید به مرگ و تحریکات نژادی را باید گزارش کنند.
تغیرات در قانون سلاح
هورست زیهوفر بیشتر از همه بر تغیر حق مالکیت اسلحه تاکید می‌کند و می‌گوید افرادی که عضو گروه‌های راست اند و یا ظن عضویت به این گرو‌ها را دارند و یا کسانی که بر ضد قانون اساسی عمل می‌کنند، نباید اسلحه داشته باشند. باید در آینده محافظت بیشتری از سیاستمداران محلی صورت گیرد و همچنان توهین و افتراء به این سیاستمداران باید جدی گرفته شود. بند ۱۸۸قانون كيفري، تهمت و افتراء را عليه زندگی خصوصی افراد قابل مجازات دانسته است.
اپوزیسیون در باره موفقیت این طرح شک دارند
برخی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان فدرال اقدامات تازه دولت را با شک و تردید می‌نگرند . بنیامین شتراسر (Benjamin Strasser) نماینده حزب FDP در بوندستاگ می‌گوید که این بسته آنقدر کارا نیست و می‌افزاید که اقدامات اعلام شده فاقد تمرکز در برابر جرم و همچنان حاوی ممنوعیت برای ادامه فعالیت این گروه‌ها نیست، از سوی دیگر برخی از سیاست‌مداران سبزها در بوندستاگ از این طرح استقبال نموده اند.
اتحادیه پلیس و اتحادیه شهرهای آلمان از این طرح استقبال کرده اند. با این حال، انجمن روزنامه‌نگاران آلمان (DJV) گفته است که در این بسته علاوه بر حمایت از سیاستمداران محلی، هیچ طرحی قابل قبولی برای روزنامه نگاران که با تهدیدها روبرو هستند، فراهم نشده است. بنیاد “Amadeu Antonio Stiftung” نیز با انتقاد از این بسته گفته که بسیاری از اقدامات در این بسته “بسیار مبهم” است.
متن: امل برلین
Photo: Christian Ditsch/epd