سپتامبر ۱۱, ۲۰۱۹

چرا یهودستیزی در برلین افزایش یافته است؟

تعداد جنایات یهود ستیزی در برلین افزایش یافته اند و یهودیان احساس می‌کنند به طور فزاینده ای تهدید می‌شوند. فقط یک اسرائیلی به دلیل اینکه به زبان عبری صحبت می کند، مورد حمله قرار می‌گیرد و مرد دیگری به دلیل پوشیدن لباس‌هایی که او را به عنوان یک یهودی قابل تشخیص می‌کند، توهین می‌شود. همه اینها در عرض چند هفته در برلین اتفاق افتاده است. Sigmount Königsberg مسئول جامعه یهودیان برلین به روزنامه  Tagesspiegel گفته که وی تصور یک “شکار توافق شده برای یهودیان” در پایتخت را دارد.

آمار چه را نشان می‌دهد؟

 پلیس در سال ۲۰۱۸ افزایش جنایات یهودستیزی در برلین را ثبت کرد. ۳۲۴ پرونده توسط مقامات تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. تعداد اعمال خشونت به شدت افزایش یافت: ۲۴ پرونده توسط دادستان عمومی گزارش شد این اقدامات در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرد. مرکز تحقیقات یهودستیزی دانشگاه TU برلین می گوید که در سراسر کشور، ۱۷۹۹ مورد جرم یهود ستیزی در سال ۲۰۱۸ بوقوع پیوسته و چهار سال قبل حدود ۲۰۰ مورد کمتر از این تعداد رخ داده بودند

کارشناسان به این باورند که هرگاه درگیری‌‌ها در خاورمیانه افزایش می‌یابند، تعداد جنایات یهودستیزی نیز همزمان افزایش پیدا کرده اند. به گونه مثال، ایالات متحده سفارت خود را در سال ۲۰۱۸ به اورشلیم منتقل کرد و ۷۰ سالگی تشکیل اسرائیل را جشن گرفت. چنین رویدادهایی در برلین به عنوان فرصتی برای یهود ستیزی بکار گرفته می شود. کارشناسان می‌افزایند که در کل، می توان اظهار داشت که نیمی از کل حوادث گزارش شده در سال ۲۰۱۸ با نفرت از اسرائیل مرتبط است.

یهودیان چقدر در معرض تهدید قرار دارند؟

براساس یک پژوهش که در دسامبر سال ۲۰۱۸ صورت گرفت، نشان می‌دهد که ۴۱ درصد از یهودیان آلمانی اظهار داشتند که در سال گذشته تجربه‌های یهودستیزی داشته اند. ۷۵ درصد گاهی اوقات یا همیشه از پوشیدن نمادهای یهودی مانند ستاره داوود یا کیپا خودداری کرده اند. طبق نظرسنجی آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ۸۵ درصد از یهودیان آلمانی نسبت به افزایش نفرت از یهودیان اظهار نگرانی کرده اند. با این حال، برخی از یهودیان اعمال یهودستیزی را گزارش نمی دهند، زیرا آنها احساس می کنند قوه قضاییه نمی تواند کمکی کند.

حمله‌کنندگان چه کسانی هستند؟

براساس اطلاعات پلیس برلین، ۸۰ درصد از حمله‌کنندگان به یهودیان در سال ۲۰۱۸، افکار راست افراطی داشته اند. احساس بسیاری از یهودیان دراین مورد نیز متفاوت است: براساس تحقیق انجام شده توسط هیئت مستقل  ضد یهودستیزی، ۸۰ درصد از کسانی که مورد حمله جسمی قرار گرفته اند، گفته اند که عاملان حمله مسلمان بوده و یا پس‌زمینه اسلامی داشته اند.

آیا این معضل با آمدن پناهندگان مسلمان به آلمان تشدید شده است؟

مطالعات متعددی به این نتیجه رسیده اند که میزان نگرش های ضد یهودی در آلمان، در بین مسلمانان بیشتر از غیر مسلمان است. دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی در این مورد می گوید: “بسیاری از این افراد از کشورهای آمده که نگرش‌های ضد یهودی به مدت ده ها سال متداول بوده و حتی کودکان نیز به طور طبیعی با آن رشد کرده اند.” از سوی دیگر، هاینز – پیتر میدیگر، رئیس انجمن صنفی معلمان آلمان ، هشدار می‌دهد که یهودستیزی در میان دانش‌آموزان مسلمان در حال رشد است و برای این مشکل باید هرچه زودتر راه حلی پیدا شود. 

متن: امل برلین

Photo: Norbert Neetz